תת"ע 8342-05-22 מדינת ישראל נ' חזיזה

אולי יעניין אותך גם

צילום נהג בתוך הרכב בשעת ביצוע עבירה, לצורך תיעודה, הוא לתכלית ראויה ואינו פגיעה אסורה בפרטיותו (הכרעת-דין, תעבורה אשדוד, השופטת נועה חקלאי):

העובדות: נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה ברכב (בכביש 6), תוך אחיזה או שימוש בטלפון שלא באמצעות דיבורית, בעת שהרכב בתנועה. העבירה תועדה על ידי שוטר, לרבות באמצעות מצלמה באמצעותה צולם הנהג בעת ביצוע העבירה. הנאשם הגיש בקשה להישפט. הוא הודה בנהיגה ברכב, אך כפר באחיזה בטלפון ובשימוש בו והעלה טענות משפטיות רבות הנוגעות לקבילות הצילומים.

נפסק: צילום נהג בתוך הרכב בשעת ביצוע עבירה, ולצורך תיעודה, הוא לתכלית ראויה ואינו מהווה פגיעה אסורה בפרטיותו. אין לראות את הנהג בנסיבות אלו כמי שנמצא "ברשות היחיד". אין לקבל את הטענה לפיה, בשל סעיף 27א לפקודת התעבורה, המסדיר במפורש קבילות של הגשת צילומים, לא ניתן להגיש צילומים של עבירות תעבורה לפי סדרי הדין הרגילים. אין לקבל את הטענה ש"רק" צילום שנעשה על פי סעיף 27א לפקודה יהיה קביל כראיה. קבלת הפרשנות שהציע הנאשם תביא לכך שביחס לרוב המכריע של עבירות התעבורה, לא ניתן יהיה להגיש צילומים לצורך הוכחת העבירות. הדבר אינו סביר או הגיוני. אין מניעה בהגשת הקבצים הצרובים באמצעות השוטר שצילם אותם (הגם שלא הוא שצרב אותם על גבי הדיסק), ובלבד שאישר כי הוא זה שצילם את הקבצים. המאשימה היתה רשאית להסתפק בהגשת הצילומים שהודפסו, גם מבלי להגיש את הדיסק ובו הקבצים הדיגיטליים. הוכח שהחפץ המצולם הוא טלפון. אכיפת העבירה היא בהתאם לתנאי הנוהל המשטרתי. אין לשלול את האפשרות לאכוף את עבירת השימוש בטלפון באמצעות צילום מרחוק, ללא מפגש עם הנהג. כל עבירה שמתועדת באמצעות צילום מרחוק, ללא מפגש בין שוטר לנהג, אינה מאפשרת רישום תגובת הנהג. הדבר אינו ייחודי לעבירת השימוש בטלפון, ועדיין המחוקק התיר במפורש אכיפה של עבירות תנועה על ידי צילום העבירה. 

צילום נהג בתוך הרכב בעודו מבצע עבירה אינו מהווה פגיעה בפרטיות. טענת ב"כ הנאשם בדבר פגיעה בפרטיות הנאשם היא תיאורטית בלבד, שכן הנאשם לא התייצב בפני ביהמ"ש ולא טען לפגיעה בפרטיותו (מה גם שלדברי ב"כ, הנאשם עצמו לא נכח ברכב בעת ביצוע העבירה ולכאורה הוא אינו האדם המתועד בצילום). נהג הרכב לא התייצב ולא טען לפגיעה בפרטיותו וגם לא התייצבה הנוסעת שישבה לצד הנהג, שאף היא תועדה בצילומים. ספק אם השניים בכלל נחשפו לצילומים בהם תועדו. הצילומים שהוגשו מתעדים את נהג הרכב וכן את הנוסעת אשר יושבת במושב הקדמי לצד הנהג. הם לא תועדו בחניון תת קרקעי, או במקום מוצנע. הנהג תועד כשהוא מחזיק טלפון בידו, בצמוד לאוזן ימין, בעודו נוהג ברכב בכביש מהיר, במקום בו הוא והנוסעת חשופים לעיני משתמשי הדרך ולעיני העוברים והשבים. לא ניתן לראות בנהג שנוהג ברכבו בכביש 6 כאילו הוא ברשות היחיד. כשאדם נמצא ברשות היחיד, למשל בביתו, הוא רשאי לצפות בטלוויזיה, לשתות אלכוהול, לישון וכדומה. כשאדם נוהג ברכבו בכביש 6, הוא אינו רשאי תוך כדי הנהיגה לצפות בטלוויזיה, לשתות אלכוהול, ולישון, זאת משום שבעודו נוהג ברכב חלים עליו כללים אחרים. אדם שנוהג ברכב בדרך ציבורית נמצא במרחב הציבורי, ואינו זכאי לאותה פרטיות לה זכאי אדם הנמצא במרחב הפרטי. הנאשם הורשע במיוחס לו.