פ"ה 35786-11-22 בשיר נ' מכבי שירותי בריאות ואח'

אולי יעניין אותך גם

אין הצדקה לחרוג מעיקרון פומביות הדיון בהליך נגד המבקש (החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופטת יפית מזרחי-לוי):

העובדות: בקשת הנתבע לאסור את פרסום שמו ופרטים מזהים במסגרת ההליך. הבקשה הופנתה נגד המשיבה 1 (מכבי שירותי בריאות) ונגד אתר החדשות News1 (המשיבה 2). המבקש הועסק כרוקח בבתי המרקחת של מכבי, עד שנטען כי מעל בתפקידו וגנב תרופות. המבקש טען כי כתב התביעה של מכבי נגדו (לשלילת פיצויי פיטורים) הוא חסר בסיס ומכפיש את שמו וכי פרסום ההליך יביא להחמרת הפגיעה בו, בשמו הטוב, בפרטיותו ובבני משפחתו.

נפסק: עיקרון פומביות הדיון הוא עיקרון על. מכוחו נקבע שדיונים בערכאות השיפוטיות צריכים להיערך בצורה פומבית, פתוחים לציבור, אלא אם קיימת הוראה מפורשת אחרת בחוק. סטייה מעיקרון פומביות הדיון לא תעשה אלא היכן שיש טעמים כבדי משקל לעשות כן, במסגרת החריגים הקבועים לכך. באיזון בין עיקרון הפומביות לפגיעה בפרטיות, עיקרון הפומביות גובר. אין מקום לחרוג מכלל זה בעניינו של המבקש, שאינו מגלה נסיבות מיוחדות שיצדיקו למנוע את פרסום שמו כדי להגן על פרטיותו. אינטרס מניעת הפגיעה בשם הטוב אינו שיקול עיקרי בבחינת הגבלת פרסום הדיון. טענות המבקש לפגיעה בשמו הטוב ובמשפחתו נטענו בעלמא ואין בכוחן כדי לבסס עילה לפגיעה שהיא מיוחדת ונבדלת מהפגיעה הכרוכה בהגשת תביעה או כתב אישום פלילי כלפי כל אדם. שיקול נוסף התומך בפרסום שם המבקש בהליך הוא העובדה שמדובר בעובד בתחום מקצוע הרפואה הנותן שירות לציבור. הבקשה נדחתה.