ת"צ 37976-12-17 פלאפון תקשורת בע"מ נ' הס

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת צילה צפת):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבה (פלאפון) שולחת למנוייה דברי פרסומת אסורים במסרונים, מבלי שהנמענים הסכימו לכך מראש, וכי היא ממשיכה לעשות כן גם לאחר שהנמענים שלחו אליה הודעת סירוב - בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ועוד. המשיבה דחתה את טענות המבקשת וטענה כי היא פועלת כדין. בסיומו של הליך גישור גיבשו הצדדים הסכם פשרה, שאף תוקן על-ידם. ההסדר כולל הסדרה עתידית של אופן העברת מידע שיווקי מהמשיבה ללקוחותיה, וכן פיצוי לזכאים לכך. הצדדים אף הסכימו על שיעור הגמול ושכר הטרחה. בקשה נוספת לאישור תובענה ייצוגית, מאוחרת יותר, נמחקה על-ידי ביהמ"ש [עניין גרביץ - ת"צ 30636-01-20].

נפסק: הסדר הפשרה המתוקן הוא ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. סיום ההליך בפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. אשר להסדרה עתידית, בהסדר המתוקן בוצעה הפרדה בין אישור תנאי השירות או התכנית לבין מתן הסכמה לקבלת מידע שיווקי. הובהר כי הלקוח יוכל להצטרף לשירות ולסמן כי אינו מעוניין במידע שיווקי. באשר לעבר, סכום הפיצוי בדמות הטבה הוגדל מסך של 2,700,000 ש"ח ל-3,375,000 ש"ח ועשוי לגדול עוד. יש לקבל את המלצת הצדדים באשר לגמול למבקשת ושכר הטרחה לבאי-כוחה.