ת"צ 30636-01-20 גרביץ נ' פלאפון תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

מחיקת בקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם כאשר הוגשו שתי בקשות אישור (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת צילה צפת):

העובדות: בקשה להורות על מחיקת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בהסתמך על סעיף 7(ב) לחוק תובענות ייצוגיות. נגד המבקשת (פלאפון) הוגשו שתי בקשות לאישור תובענות ייצוגיות. בבקשת האישור המוקדמת (בקשת הס) נטען כי פלאפון שולחת ללקוחותיה דברי פרסומת אסורים במסרונים, מבלי שהנמענים הסכימו לכך מראש, וממשיכה לעשות כך גם לאחר שהנמענים העבירו הודעת סירוב וביקשו כי תחדל מכך. בבקשת האישור המאוחרת (בקשת גרביץ) נטען כי לקוח אינו יכול לרכוש מפלאפון חבילת תקשורת לחו"ל, מבלי לתת את אישורו לקבלת מסרים פרסומיים. 

נפסק: סעיף 7 לחוק תובענות ייצוגיות מקנה לביהמ"ש שיקול דעת רחב ביחס לאופן בו הוא רשאי לפעול כאשר מוגשות מספר בקשות אישור, אשר מעוררות שאלות משפטיות ועובדתיות דומות או זהות. יש לקבל את בקשת פלאפון ובקשת הס, באשר בקשת גרביץ המאוחרת "נבלעת" בבקשת הס המוקדמת יותר. בקשת האישור המוקדמת כוללת כל אדם שקיבל דבר פרסומת מפלאפון באמצעות הודעת טקסט, מבלי שהסכים לכך מראש, תוך הסתמכות על סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בקשת האישור המאוחרת מתייחסת לכל מי שהזמין חבילת תקשורת לשימוש בחו"ל בלבד ולשם כך נאלץ להסכים לקבלת דבר פרסומת מפלאפון (ולכן נטען כי לא ניתן לראות בהסכמתו המאולצת כהסכמה מפורשת כפי שנדרש לפי הוראות הדין). למעשה התביעה האישית של הס מבוססת בין השאר בדיוק על אותה "הסכמה מובנית" אליה מכוון גרביץ בתביעתו. חזית המחלוקת בבקשת הס כוללת טענה בדבר שיטת המשיבה לצירוף לקוחות לקבלת מסרוני פרסומת כ"הסכמה מובנית" בעת בקשה לקבל שירותים אחרים, וזו עמדה לפני ביהמ"ש עוד בטרם הוגשה בקשת גרביץ. בקשת הס רחבה יותר. יש להורות על מחיקת בקשת גרביץ, ש"נבלעת" בתוך בקשת הס. גרביץ יישא בהוצאות פלאפון בסך 7,500 ש"ח.