ת"צ 69604-11-21 אלוס ואח' נ' אופקים פיננסיים גלובליים בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת עידית ברקוביץ):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבות שיגרו לתיבת הדוא"ל של המבקשת, וכן לטלפון הנייד של המבקש, דברי פרסומת שונים, וזאת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבות טענו, בין היתר, כי מדובר בהודעה חד פעמית שנשלחה לתיבת הדוא"ל של המבקשת, שהיא בית עסק, לפי הוראות החוק. הצדדים הגיעו להסכמה לפיה המשיבות, בין היתר, קיימו הליך הפקת לקחים וחידדו נהלים לצורך משלוח דברי פרסומת בהתאם לחוק.

נפסק: דין בקשת ההסתלקות להתקבל. עניין בקשת האישור בטענה כי המשיבות הפרו את הוראות הדין, כששלחו הודעה פרסומית ללא קבלת הסכמת הנמען וללא הכיתוב "פרסומת". המשיבות טענו כי פעלו בהתאם להוראות החוק. על פני הדברים, לא ניתן לקבוע כי בקשת האישור גילתה עילת תביעה לכאורה ולא ניתן לשלול את עמדת המשיבות. הוסכם כי המשיבות תקפדנה על משלוח דברי פרסומת לבתי עסק, ובכלל זאת ניסוח הודעותיהן, בהתאם להוראות החוק; תסרנה מרשימת הדיוור נמען שלא ניתנה הסכמתו מראש למשלוח פרסומת; ותחדדנה נהליהן לעניין יישום הוראות החוק. בהינתן האמור, אין מקום לניהול ההליך. קבלת בקשת ההסתלקות בשלב זה תייתר את הצורך בניהול ההליכים, תחסוך טרחה ועלויות משמעותיות לצדדים ותפחית מהעומס המוטל על ביהמ"ש. ההסדר מהווה פתרון הוגן, הולם וראוי לסיום המחלוקת.