ת"צ 70516-03-22 אוסטרובסקי נ' פתרון פ.כ בע"מ

אולי יעניין אותך גם

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום ראשל"צ, השופט רפי ארניה):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבה, העוסקת במתן שירותי בדיקת זכאות לקבלת החזר מס, שיגרה מסרונים פרסומיים ללא הסכמת הנמענים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה התחייבה לחדול משיגור דברי פרסומת בהודעות טקסט למשך שנתיים, במהלכן תבצע את הבדיקות הנדרשות לארגון מחדש של מאגר המידע שברשותה. בנוסף, המשיבה התחייבה להעניק לחברי הקבוצה פיצוי כספי בדמות הטבה בשווי מצטבר של 225,000 ש"ח.

נפסק: בנסיבות המקרה אין לקבוע כי בקשת האישור לא הראתה עילה. כתוצאה מהסדר ההסתלקות תצמח תועלת הן לחברי הקבוצה והן לציבור בכללותו, נוכח התחייבות המשיבה לעמוד בכל הוראות החוק הרלוונטיות, נוכח התחייבותה ליתן לציבור הטבה כספית וליידע אותו בדבר הטבה זו, וכן התחייבותה שלא לשגר הודעות פרסום למשך השנתיים הקרובות לצורך ארגון מחדש של מאגר המידע שברשותה, וכן התחייבותה לערוך ריענון נהלים לכל האמון על שיגור פרסומות מטעמה. מטרות בקשת האישור הושגו ויש לאשר ההסתלקות באופן שיחסוך משאבים וזמן שיפוטי. יש לאשר את הסכמת הצדדים לעניין הגמול למבקשת, 7,000 ש"ח, ושכר הטרחה לבא-כוחה, 37,000 ש"ח בתוספת מע"מ. ההסתלקות מאושרת. תביעתה האישית של המבקשת כלפי המשיבה נדחית.