ת"צ 27018-07-17 פרמינגר נ' כלמוביל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת מיכל אגמון-גונן):

העובדות: תובענה ייצוגית שעניינה בשליחת מסרון על-ידי הנתבעת, ללקוחות שרכשו ממנה רכבים בעבר, ובו הצעה שיווקית ללא יכולת הסרה, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הצדדים הגיעו להסכם פשרה וביקשו לאשרו. ההסכם תוקן לפי הערות ביהמ"ש.

נפסק: תשלום סכום הפשרה לקרן לניהול וחלוקת כספים - משלוח מסרון לחברי הקבוצה, באותה דרך שבגינה הוגשה התביעה, עלול להטרידם שוב, אף כי המסרון הנוסף אינו דבר פרסומת אלא הטבה שאינה מותנית במסירת מידע פרטי. זהו אינו פתרון ראוי. השימוש בקישור לחיץ נחזה לנוזקה אף שאינו כזה, מה שעלול לפגוע בשיעור מימוש ההטבה. גם בכך יש פגם. הצטברות טעמים אלו והניסיון שלא לחזק התנהגות בלתי רצויה מבחינה ציבורית של לחיצה על קישורים כדי לקבל הטבות מגופים שונים, מטה את הכף לפסילת הפתרון המוצע למנגנון מימוש ההטבה. המבקשת תבעה נזק לא ממוני, והיא, כמו חברי הקבוצה, לא סבלו מחסרון כיס בשל ההפרה. משכך, עיקר התכלית בתובענה זו היא הרתעתית. אלמלא היה ההליך מסתיים בפשרה, היה על התובעת להשקיע זמן ומשאבים להוכיח כי אין מדובר בפעולה חד-פעמית, והצדדים היו נאלצים להשקיע מזמנם וממרצם לניהולו.

הסדר פשרה הוא הדרך הראויה להביא לסיום ההליך ושווי ההטבה ראוי ומיטיב עם כלל חברי הקבוצה. עם זאת, על אף שאין קושי באיתור חברי הקבוצה, הנזק שנגרם לכל אחד מהם הוא מצומצם. במקום שההסדר מאפשר מתן פיצוי גלובלי בסכום סביר ובקלות יחסית, המשתלם לקרן לפי חוק תובענות ייצוגיות, זהו פתרון עדיף. קל וחומר לאור המורכבות הטכנולוגית והפגיעה בפרטיות הצפויה ממשלוח מסרון נוסף. הצעתם החלופית של הצדדים, לפיה תעביר הנתבעת 210,000 ש"ח לקרן, היא הצעה הולמת ומידתית, שראוי לאשר כפשרה במקרה זה. הסכומים עליהם המליצו הצדדים כגמול ושכר טרחה הם גבוהים למדי, במיוחד לאור התבססות התובענה על מסרון יחיד וחריג; לאור הפער בין סכום התביעה לבין הסכום שהוסכם לבסוף; ולאור מנגנון ביצוע הסדר הפשרה, שאינו כרוך במעקב או בביקורת של בא הכוח המייצג, אלא מתמצה בתשלום סכום חד פעמי לקרן. שכר טרחה שישקף את מכלול השיקולים הרלוונטיים יהיה בגובה 25,000 ש"ח בתוספת מע"מ, והגמול לתובעת המייצגת יהיה בסך 8,000 ש"ח.