ת"צ 40739-08-21 אבן נ' טורנדו מוצרי צריכה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מתוגמלת מייצוגית לפי חוק הספאם, על הודעות פקיעת אחריות למזגנים (פסק-דין, שלום נתניה, השופט נועם רף):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה הפרה את סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש טען, בין היתר, כי המשיבה שלחה ללקוחותיה מסרונים פרסומיים בעניין חידוש אחריות בתשלום עבור מזגניה, ללא קבלת הסכמת הנמען. המשיבה טענה כי ההודעות אינן "דבר פרסומת", היות והמסר מכוון רק ללקוחות שהאחריות על המזגן שבבעלותם הסתיימה לאחרונה או שעתידה להסתיים בזמן הקרוב. הצדדים הסכימו לסיים את המחלוקת כאשר המשיבה תבצע מספר פעולות לתקן את דרכיה.

נפסק: יש לאשר את בקשת ההסתלקות. המניע העיקרי להגשת התובענה היה גילוי הטעויות, חשיפתן ותיקון דרכי המשיבה. למקרא התחייבויות המשיבה לתיקון הטעויות, נדמה כי המשיבה הודתה בטעות נקודתית והצדדים הגיעו אף למתווה לפיו תפעל המשיבה ליידע את הלקוחות בדבר סיום תקופת האחריות, והענקת פיצוי הולם. מדובר בהסדר סביר ומוצדק. אין באישור בקשת ההסתלקות כדי לחוות דעה בשאלות המשפטיות השנויות במחלוקת בין הצדדים. אין מניעה כלפי מי מחברי הקבוצה (למעט המבקש) מלהעלות טענות משפטיות אלו בהליכים משפטיים עתידיים. הצדדים הגיעו להסכמה לפיה המבקש יתוגמל בסך של 18,000 ש"ח והחזר הוצאות וכן ייפסק שכ"ט עו"ד בסך של 30,000 ש"ח בצירוף מע"מ. אין להתערב בהסכמת הצדדים ביחס לסכומים אלה.