ת"צ 9578-04-22 ספקטור נ' חמי געש אגש"ח בע"מ

אולי יעניין אותך גם

משיבה בייצוגית לפי חוק הספאם רשאית להגיש הודעת צד שלישי נגד החברה שניהלה את מועדון הלקוחות שלה (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט אבי סתיו):

העובדות: בקשת המשיבה למתן רשות להגשת הודעת צד שלישי במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. המבקשת הגישה נגד המשיבה בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בטענה כי המשיבה שלחה דברי פרסומת לציבור נמענים רחב, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה הגישה תגובה לבקשה, ויחד איתה בקשה למתן רשות להגשת הודעת צד שלישי נגד החברה שלטענתה הייתה אמונה על ניהול מועדון הלקוחות שלה, ואחראית למשלוח הודעות ללקוחות. 

נפסק: אין ממש בהתנגדות המבקשת לבקשה. יש לבחון האם הודעת הצד השלישי מצביעה על ביסוס ראוי לחבות הצד השלישי, אולם אין מקום שביהמ"ש ייכנס לעובי הקורה בטענות המועלות בהודעה, וּודאי שאין מקום לעריכת בירור עובדתי בעניין מעבר לכתוב בכתבי הטענות. עוד יש לבדוק האם מדובר בצעד אסטרטגי שנוקט הנתבע על מנת להתיש את התובע, אולם אין די בכך שיש בצירוף צד נוסף כדי לביא לסרבול ולהכבדה מסוימים כדי למנוע את הגשת ההודעה. טענת המבקשת בעניין אחריות המשיבה אינה רלוונטית לעניין השאלה אם יש לאפשר את הגשת ההודעה לצד השלישי. גם אם למשיבה יש אחריות, היא יכולה לטעון שעומדת לה זכות שיפוי מהצד השלישי. המשיבה צירפה מסמך שלטענתה כולל את ההסכמות שלה עם הצד השלישי, לרבות התייחסות לדיוור ללקוחות. ניתן לקבוע כי המשיבה הניחה ביסוס לטענותיה ברמה הנדרשת על מנת להתיר הגשת הודעת צד שלישי. אין כל אינדיקציה לכך שהודעת הצד השלישי מוגשת על מנת להתיש את המבקשת או שיש בה כדי להביא לסרבול ולהכבדה יוצאי דופן, מעבר למידת הסרבול הצפויה והנסבלת מעצם צירופו של צד נוסף להליך. הבקשה התקבלה.