ת"א 31689-01-20 אופק נ' בן נתן

אולי יעניין אותך גם

הפרת זכויות יוצרים בהעתקת תכנים מאתר "שמח במטבח" לאתר "בלוגיסרי" (פסק-דין, שלום ת"א, השופטת הדס פלד):

העובדות: תביעה כספית בטענה להפרת זכויות יוצרים. התובעת היא בעלת האתר "שמח במטבח", העוסק במתכונים, בישול ואפייה. הנתבעת היא חובבת בישול ובעלת האתר "בלוגיסרי". התובעת טענה, בין היתר, כי הנתבעת הפרה הפרות חוזרות את זכויות היוצרים שלה, בתמונות ובטקסטים שכתבה ופרסמה באתרה. הנתבעת טענה, בין היתר, כי מדובר בתביעה קנטרנית וכי האתר "בלוגיסרי" מרכז הפניות וקישורים לאתרים ומתכונים שעשויים לעניין חובבי בישול, על דרך יצירת קישורים לבלוגים מרכזיים. הנתבעת טענה כי האתר פעל בדרך טכנית של שאיבת תוכן מבלוגים ואתרים אליהם הפנה, כך ששמו של כל בלוג שנבחר הופיע ביחד עם קישור לפוסט האחרון שהועלה שם.

נפסק: התובעת טענה כי הנתבעת העלתה לאתר "בלוגיסרי" 16 תמונות שצילמה התובעת ו-16 מתכונים, וכן העלתה לעמוד הפייסבוק "בלוגיסרי" 6 תמונות שצילמה התובעת. הנתבעת טענה כי אירעה תקלה, שהובילה לכך שלאתר "בלוגיסרי" נשאבו תכנים מאתרים אחרים. השאלה האם קישור, כשלעצמו, מהווה בנסיבות מסוימות הפרת זכויות יוצרים אינה נדרשת, כי תמונות ותכנים מאתר התובעת הועתקו לאתר הנתבעת. התמונות שצילמה התובעת הן יצירות מסוג צילום. מתכונים הן יצירות המבוטאות בכתב. מתכונים המורכבים מרשימות של מצרכים והוראות בישול, מהווים שילוב של רעיונות ועובדות ואינם מוגנים תחת חוק זכות יוצרים. ברם, אם מחבר המתכון הוסיף להוראות דרך ביטוי מקורית - הוא יזכה להגנה [עניין על השולחן - א 064045/04]. במקרה זה אין מדובר ברשימת מצרכים והוראות בישול בלבד.

התובעת היא שצילמה את הצילומים והיא שכתבה את המתכונים באתר "שמח במטבח". לא הועלתה טענה מצד הנתבעת כי אין מדובר ביצירות מקוריות. גם דרישת הקיבוע מתקיימת. הנתבעת אישרה שהחלה להשתמש בתוסף מסוג Echo RSS במועד הקמת האתר. בהמשך התגלתה התקלה הנטענת בגינה הועתקו תכנים מאתר התובעת, תוך הפרת זכויות היוצרים של התובעת. התקלה שהתרחשה באתר הנתבעת אינה רלוונטית לעמוד הפייסבוק, שם לא הותקן התוסף. עם זאת, הקישור בעמוד הפייסבוק בו הופיעו התמונות שצילמה התובעת, הפנה לאתר הנתבעת והשימוש בתמונות בנסיבות אלה מהווה גם הוא הפרת זכויות היוצרים של התובעת בתמונות. הנתבעת לא ייחסה את התכנים לעצמה או לאתר האינטרנט שבבעלותה, אלא לתובעת ולאתר "שמח במטבח". לא הופרה זכותה המוסרית של התובעת.

יש לדחות את טענת הנתבעת להגנת "מפר תמים", לפי סעיף 58 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. נטל ההוכחה מטיל על המפר להוכיח כי לא ידע ושלא היה עליו לדעת על אודות קיומה של זכות יוצרים ביצירה. נתבע שנמנע מביצוע בדיקה לגבי זכות יוצרים ביצירה וזהות בעל הזכות לא יוכל ליהנות מההגנה. גם עצימת עיניים מונעת את האפשרות לטעון טענת מפר תמים. מדובר בהעתקה "פשוטה" – העתקה מלאה ושימוש בה בדומה לאופן השימוש ביצירה המקורית. בבחינת שיקולי הערך החברתי של השימוש, גם אין מדובר בשימוש הוגן.    הנתב עת לא הבהירה את טיבה וטבעה של התקלה הנטענת מהתוסף שהותקן, ולכן לא ניתן לקבוע ממצא לפיו יש לראות בהעתקת המתכונים לעמודים הפנימיים כמסכת אחת של מעשים, הנובעים מהתקלה שאירעה. מדובר בתמונות שהפנו למתכונים שונים, שהועלו בזמנים שונים. יש לראות בשימוש בכל תמונה תוך הפניה למתכון באתר הנתבעת, משום פרסום נפרד.  

אין לקב ל הטענה כי מתקיימים הסייגים לתחולת הפיצוי ללא הוכחת נזק, המנויים בסעיף 56א(א) לחוק. הנתבעת ציינה כי היא עוסקת בפרסום, דיגיטל ויזמות ומודעת לסוגית זכויות יוצרים. הנתבעת אישרה כי קיוותה להפיק רווח מסחרי מאתר "בלוגיסרי". יש לפסוק פיצוי על הרף הנמוך. מדובר בהעתקה לדפים פנימיים באתר הנתבעת ולא הוכח כי לגולשים באתר הנתבעת היתה גישה לעמודים אלה. הנתבעת הסירה את האתר בסמוך לאחר קבלת התראה מהתובעת. אף שאתר הנתבעת נועד להפקת רווחים מסחריים, לא הוכח כי לנתבעת צמח רווח בשל ההפרה.  התובעת טענה לקיומו של פוטנציאל לנזק, אולם לא הוכיחה קיומו של נזק כלשהו בפועל.  הנתבעת ציינה את שם התובעת ואת אתר "שמח במטבח" בכל שימוש.

הנתבעת תפצה את התובעת בגין העתקת התמונות תוך הפניה למתכונים בעמודים הפנימיים באתר הנתבעת, בסך 1,500 ש"ח לכל הפרה ובסה"כ 24,000 ₪ ל-16 הפרות. בנוסף, הנתבעת תשלם סך של 1,500 ש"ח בגין השימוש ב-6 תמונות בדף הפייסבוק ובסה"כ 9,000 ש"ח. נדחו טענות התובעת בעילות של גניבת עין, גזל ופגיעה בפרטיות מכוח סעיף 2(6) לחוק הגנת הפרטיות    [קובץ פסה"ד באדיבות המאגר המשפטי "נבו"].