ת"צ 10822-02-15 לנואל ואח' נ' Linkedin Corporation ואח'

אולי יעניין אותך גם

LinkedIn תשלם בפשרה פיצוי של 3.5 מיליון ש"ח בייצוגית על פגיעה בפרטיות והפרת חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת איריס רבינוביץ ברון):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית. המשיבות הן מפעילות הרשת החברתית המקצועית LinkedIn. בבקשת האישור נטען הן לפגיעה בפרטיות מצד המשיבות והן להפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, וזאת ביחס להודעות הזמנה להצטרף לרשת החברתית. הצדדים ניהלו ביניהם הליכים בעניין המצאת התובענה אל מחוץ לתחום השיפוט. 

הצדדים הגיעו לפשרה לפי המשיבות יעבירו פיצוי כספי בסך 3,500,000 ש"ח לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות. הצדדים ציינו כי המשיבות תיקנו את תנאי השימוש כך שהמשתמשים מתירים להן לשלוח לאנשי הקשר שלהם הזמנה להצטרף לשירות וכן לשלוח הודעות תזכורת נוספות בשמם. קיים גם מנגנון המאפשר למשתמש לבחור באופן עצמאי למי לשלוח את ההזמנות להצטרף לשירות בטרם משלוח ההזמנות. הצדדים הבהירו כי בכל מקרה למשתמש שמורה הזכות שלא לחלוק את רשימת אנשי הקשר שלו עם המשיבות וכי יש לו שליטה למי מאנשי הקשר תישלחנה הזמנות בשמו, אם בכלל. הצדדים המליצו כי הגמול לכל אחד מהמבקשים יעמוד על 29,000 ש"ח וכי ושכ"ט ב"כ המבקשים יעמוד על 580,000 ש"ח בתוספת מע"מ. להסדר הוגשה התנגדות של עמותת אל-ספאם.

נפסק: ההסדר עומד בתנאי סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות ויש להיעתר לבקשת הצדדים ולאשר את הסדר הפשרה המוצע. מדובר בתובענה המגלה עילת תביעה העומדת לכאורה בתנאים לאישור תובענה ייצוגית. בשים לב לסיכונים ולסיכויים שבמיצוי בקשת האישור והתובענה ובהיעדר התנגדות מצד היועמ"ש, יש לקבוע כי סיום ההליך בהסדר הפשרה, בנסיבות העניין, מגלם דרך יעילה והוגנת להכרעה במחלוקת. בנסיבות העניין נראה כי יש בהסדר הפשרה כדי להגשים במידה סבירה את מטרות החוק – בכללן מימוש זכות הגישה לבית המשפט, אכיפת הדין, הרתעה מפני הפרת הדין, מתן סעד הולם וניהול יעיל וממצה של תובענות. אין מניעה לאישור הסדר הפשרה בהתאם להסכמות הצדדים. הכספים שיועברו לקרן על ידי המשיבות ייועדו ככל האפשר למטרות של מניעת פגיעה בפרטיות ומניעת דואר זבל. אין מקום למינוי בודק במקרה זה. יש לקבל את המלצת הצדדים באשר לסכומי הגמול ושכר הטרחה. הסכם הפשרה אושר וניתן לו תוקף של פס"ד.