ת"צ 3891-01-22 חדד נ' אל. אף. איי לודמילה פרידמן בית ספר למקצועות היופי

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תביעה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום עכו, השופטת אביגיל זכריה):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות של המבקשת מבקשתה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה, תוך פסיקת גמול של 2,000 ש"ח למבקשת ושכר טרחה של 16,500 ש"ח לבא-כוחה. בבקשת האישור טענה המבקשת כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחה דברי פרסומת בניגוד לדין. משיבה טענה כי מדובר בטעות שנעשתה בתום לב ומחוסר ידיעה וכי חדלה מביצוע ההפרות עם קבלת בקשת האישור. 

נפסק: אין באישור בקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, למעט המבקשת. אין בנמצא יתרון ותועלת ממשיים בהמשך ניהול ההליך כנגד המשיבה. הצעדים בהם התחייבה המשיבה לנקוט מסבים תועלת לחברי הקבוצה ולציבור הצרכנים בכללותו. על אף שהסתלקות מתוגמלת היא החריג לכלל, במקרה זה הסכומים המוסכמים כפסיקת גמול למבקשת ושכר טרחה סבירים ויש לאשרם. יש להיעתר לבקשה ולהתיר את הסתלקות המבקשת מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית ועל דחיית התביעה האישית של המבקשת במישור היחסים שבין הצדדים, ללא צו להוצאות.