ת"א 6990-04-21 לי נ' איזי. סיאו אייל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

נדחתה בקשה לעיין באלגוריתם שקובע את הציון שניתן לבתי העסק המוצגים ב- Easy (החלטה, שלום ת"א, השופט רון גולדשטיין):

העובדות: בקשת התובעת לגילוי מסמכים ספציפיים ולהורות לנתבעת להשיב לשאלון שנשלח אליה. עניין התביעה בטענת התובעת, עו"ד במקצועה, כי הציון שניתן לה ב"דף העסק" בשירות המקוון Easy, שלא על דעתה, הוא תיאור כוזב ומטעה, פגיעה בשמה הטוב, פגיעה בפרטיות ועוד. התובעת ביקשה לעיין באלגוריתם שעל בסיסו נקבע הציון שניתן לבתי העסק המוצגים בשירות; ברשימת ההליכים המשפטיים (לרבות מכתבי התראה) המתנהלים נגד הנתבעת, הקשורים לשירות ולהפעלתו; ובתיעוד פניות משתמשים שביקשו להסירם או התלוננו על אופן דירוגם. 

נפסק: דין הבקשה להידחות ברובה. המטרה המרכזית של הליכי הגילוי היא להביא לחשיפת האמת ולעשיית צדק, וכן לייעול הדיון על ידי ניהולו "בקלפים גלויים". נקודת המוצא היא גילוי מרבי ורחב של המידע הרלבנטי למחלוקת, תוך עריכת איזון בין הצורך בגילוי לבין אינטרסים אחרים שעשויים להיות מעורבים. התנאי הבסיסי לקיומה של חובת גילוי מסמכים הינו "תנאי הרלוונטיות". יש לדחות את טענת התובעת לגילוי האלגוריתם שעל בסיסו נקבעים הציונים המופיעים ב"איזי". הפלוגתה שבקשר לה הוגשה הבקשה היא האם הציון המשוקלל שניתן לדף העסק של התובעת הוא אכן תוצר של האלגוריתם. כלומר, האם הציון נקבע באופן ממוחשב ו"ללא מגע יד אדם", או שמא הוא נקבע בדרך אחרת שאינה רק בדרך ממוחשבת. ברם, הסוגיה המרכזית בהליך נוגעת לתוצר הסופי המופיע באתר איזי ולשאלה האם תוצר זה (הציון המשוקלל שניתן לדף העסק של התובעת) מהווה עוולה אזרחית כלשהי. התשובה לשאלה אם ציון זה נקבע רק על בסיס האלגוריתם (או לא), אינה משליכה במישרין על השאלה האם התוצר הסופי המופיע באתר מהווה אחת מן העוולות הנטענות בתביעה. לכל היותר יש זיקה שאינה הדוקה בין שתי הסוגיות. בנסיבות אלה, הדרישה לעיון באלגוריתם עצמו אינה מקיימת את דרישת הרלוונטיות. לטענת הנתבעת ממילא מדובר בסוד מסחרי משום שמדובר בבקשה לעיון בקוד המקור של התוכנה שעל בסיסה פועל איזי. אשר לבקשה בעניין רשימת ההליכים המשפטיים ובפניות שנשלחו – הנתבעת השיבה שמתנהלת נגדה בשלב זה תביעה אחת. משנמסר מידע על דבר קיומה של תביעה זו, על הנתבעת להעביר לתובעת גם את מספר ההליך שבו מדובר. אין להוסיף ולהורות לנתבעת להעביר לתובעת מידע על אודות "פניות במכתב התראה בטרם תביעה" או על פניות של משתמשים אחרים באתר שביקשו להסירם, או התלוננו על אופן דירוגם. מדובר על פני הדברים בניסיון ל"מסע-דיג" לאיסוף ראיות שלא ברורה מידת הרלוונטיות שלהן לבירור ההליך, ואף בדרישה מכבידה.