ת"צ 61653-07-21 ליכטנשטיין נ' שטראוס קפה בי.וי.

אולי יעניין אותך גם

סכום הפיצוי המנחה בפסיקה הוא 10 ש"ח להודעת "ספאם" בדוא"ל ו-100 ש"ח להודעת "ספאם" במסרון (פסק-דין, שלום ת"א, השופט עמית יריב):

העובדות: בקשה לאישור ההסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה שיגרה לו דברי פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה כי ההודעות עליהן מבסס המבקש את בקשת האישור כלל אינן הודעות פרסומיות, אלא הודעות תפעוליות. הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה המחייב את המשיבה להקפיד ולקיים את הוראות חוק התקשורת, תשלום פיצוי לקבוצה ותשלום גמול בסך 2,500 ש"ח למבקש ושכ"ט בסך 20,000 ש"ח לבא-כוחו. 

נפסק: יש לקבל את הסדר הפשרה. ההסדר מתגמל את חברה הקבוצה בהתאם לגמול המקסימלי שנקבע בפסיקה עד כה, וכך זהה התגמול לקבוצה לתגמול שהיה מתקבל, ככל הנראה, לו הייתה הכרעה בתובענה הייצוגית לטובת חברי הקבוצה. סכום הפיצוי המנחה שנקבע בפסיקה בתביעות "ספאם" עומד על סך של 10 ש"ח להודעת "ספאם" בדוא"ל ו-100 ש"ח להודעת "ספאם" שנשלחה באמצעות הודעת טקסט. שווי ההטבה שמוצע לחברי הקבוצה בהסדר עומד על כ-100,000 ש"ח. בנוסף, המשיבה מתחייבת להקפיד על דרך שיגור הודעת הסירוב, לציין בכותרת דברי הפרסומת את העובדה כי מדובר בדבר פרסומת, לאפשר שליחת הודעת סירוב באמצעי פשוט וסביר בנסיבות העניין, ולחדול מלשגר הודעות שיכולות להיחשב כדבר פרסומת, בניגוד לחוק התקשורת. מדובר בהסדר פשרה הוגן, ראוי וסביר בהתחשב בעניינם של חברה הקבוצה; בפיצוי המקובל בפסיקה לעומת הפיצוי המוצע בהסדר; ולאור העובדה כי המשיבה מתחייבת למלא אחר כלל הסעדים שהתבקשו במסגרת הבקשה לאישור. יש לאשר את הגמול ואת שכר הטרחה, בשל הקשר בין תשלומים אלה לבין התועלת שצמחה לחברי הקבוצה.