ת"צ 15462-05-18 שדה ואח' נ' טרייד מוביל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

פרסום מודעה באתר "יד 2" אינו "הזמנה" או "הסכמה" לקבלת הודעות ספאם (החלטה, שלום רחובות, השופטת רנה הירש):

העובדות: בקשה לאישור תביעה כייצוגית. בבקשת האישור המבקשים טענו כי המשיבה, חברה העוסקת במכירת וקניית מכוניות, הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בין היתר בהיעדר אפשרות למשלוח הודעת סירוב ומכיוון שההודעות לא ציינו כי מדובר בפרסומת. המשיבה טענה, בין היתר, כי לא שיגרה למבקש הודעת פרסום, אלא אך ורק פניה ובה התעניינות ברכישת רכבו, בהמשך למודעות שפרסם המבקש למכירת רכבו באתר "יד 2".

נפסק: בקשה לאישור תובענה ייצוגית היא הליך מקדמי, במסגרתו על ביהמ"ש להכריע בשאלה האם יש מקום לדון בתובענה שהובאה לפתחו במסגרת ההליך של תובענה ייצוגית. המבקשים הוכיחו שמשלוח המסרונים על-ידי המשיבה נעשה באופן מסחרי. במסגרת פעילותה המשיבה פונה לגורמים המפרסמים מודעות למכירת רכב. ההודעות נשלחות באמצעות תוכנת מחשב ומדובר בטקסט קבוע. המשיבה שולחת כמה אלפי הודעות כל חודש בדרך זו ובעקבותיהן היא מבצעת מבוצעות מאות עסקאות. המשיבה נותנת הצעת המחיר לרכישת הרכב רק למי שנענה להזמנה בהודעה והגיע לסניפי המשיבה עם רכבו. הוכח ברמת ההוכחה הנדרשת לשלב זה כי מטרת ההודעה היא "לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת". אחת ממטרות המשיבה במשלוח ההודעה היתה לחשוף את הנמען לשירותים ולמוצרים שהיא מציעה כדי לגייס לקוחותיה לקוחות חדשים, כמו גם לקדם את עסקיה ומטרותיה.

פרסום מודעה באתר יד 2 אינו מהווה "הזמנה" או מלמד על "הסכמה" לקבלת הודעות כפי ששלחה המשיבה. המבקש עמד בנטל להוכיח שיש סיכוי סביר שיקבע כי מסרוני המשיבה מהווים חלק מהתופעה המטרידה והמזיקה המכונה "SPAM", שאותה יש למגר. לעומת זאת, אין אפשרות סבירה כי טענת המבקש 2 שהמשיבה אינה מאפשרת מתן הודעת סירוב באמצעות הודעת טקסט, תוכרע לטובת הקבוצה. המבקשים עמדו בנטל להוכיח כי התקיימו התנאים, אולם ביחס לקבוצה הראשונה בלבד. הוכח כי מדובר בהתנהלות שיטתית של המשיבה הפועלת לשלוח בצורה דומה אלפי הודעות לאלפי נמענים בנוסח אחיד וממוחשב (שאלות משותפות לחברי הקבוצה). השאלות המתעוררות בתובענה מגלות לכל הפחות "אפשרות סבירה" כי הן תוכרענה בסיכומו של דבר לטובת חברי הקבוצה הראשונה. בנוגע לקבוצה השניה אין אפשרות סבירה כי העילה הנטענת של הקבוצה השניה תוכרע לטובת הקבוצה. היתרונות שבניהול התובענה כייצוגית עולים בצורה מובהקת על החסרונות שבכך. יש לאשר את ניהול התובענה כייצוגית.