ת"צ 23080-08-20 סימנדוייב נ' פורת ניהול מלונות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסדר הפשרה מגשים תכלית מרכזית של החוק בדבר אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו (פסק-דין, שלום חיפה, השופטת הדס שכטר ישראלי):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחה הודעות פרסומת בדוא"ל ללא הסכמה וללא המילה "פרסומת" בכותרת ההודעה. הצדדים הגיעו ביניהם להסדר פשרה. להסדר הוגשה התנגדות מטעם עמותת אל-ספאם ובהמשך לכך הוגש בסדר פשרה מתוקן.  

נפסק: יש לשאוף לכך כי קבוצת הנהנים מההסדר תכלול את חברי הקבוצה ועל ביהמ"ש לוודא כי הפשרה הוגנת וראויה בהתחשב באינטרס של חברי הקבוצה. היקף הפיצוי לפי הסדר הפשרה הוא סביר וראוי בנסיבות העניין. המשיבה תעניק הנחות בסך של 500,000 ש"ח. במידה ותישאר יתרת כספים שלא תמומש היא תועבר לקרן והכספים יועדו לנושא ה"ספאם". המשיבה תשלם גמול למבקש בסך 25,000 ש"ח ושכר טרחה בסך 80,000 ש"ח. הסדר הפשרה הביא להגשמת הסעד העיקרי במתן פיצוי לכל חברי הקבוצה והוא אף הביא לתיקון מעשי המשיבה. הסדר הפשרה מגשים תכלית מרכזית של החוק בדבר אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו וכן את התכליות העומדות ביסוד חוק הגנת הצרכן. יש להדגיש את הצהרת המשיבה לפיה חדלה משיגור הודעות דוא"ל ללא ציון המילה "פרסומת" וכי החלה לשלוח את הודעותיה בהתאם לדין. הסדר הפשרה אושר וניתן לו תוקף של פס"ד.