ת"צ 13960-06-21 שמילוביץ נ' אמ. ג'י. אס. ספורט טרדינג בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום חדרה, השופט יעקב גולדברג):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה שלחה דברי פרסומת ללא הסכמת הנמענים, ללא ציון המילה "פרסומת" ודרכי יצירת הקשר עם המשיבה וללא אפשרות למשלוח הודעת סירוב. המשיבה הכחישה את טענות המבקש וטענה כי המקרה התרחש בימי הסגר הראשון של מגפת הקורונה, כאשר נציגי המשיבה סייעו ללקוחות.

נפסק: בנסיבות המקרה הנוכחי מתקיימים התנאים לעניין פסיקת גמול. תועלתו של ההסדר המוצע על ידי המבקש היא ממשית ורלוונטית לחברי הקבוצה והתובענה הייצוגית היתה נחוצה להשגת התוצאה. על כן, יש מקום לחרוג מן הכלל ולהורות על פסיקת תגמול לתובע ולבא כוחו, כמבוקש. על פני הדברים התביעה אינה תביעת סרק. באשר לתועלת שהביאה הבקשה, גם תנאי זה מתקיים. האמצעים שנקבעו בהסדר ההסתלקות יקלו למנוע הפרה נוספת של הוראות חוק התקשורת, יבטיחו כי דברי פרסומת מטעם המשיבה יישלחו רק לאותם אנשים שאישרו במפורש את הסכמתם לקבלת דברי פרסומת ויאפשרו לכל אדם שנתן בעבר את הסכמתו לקבלת דברי פרסומת, להסיר עצמו מרשימת התפוצה באופן קל ומהיר. התחייבות המשיבה לחדד את נהליה ולהתאים את משלוח דברי הפרסומת לדרישות הצורניות של חוק התקשורת צפויות להבטיח כי המשיבה לא תשלח דברי פרסומת באופן מפר. בכך באה על תיקונה במידה רבה הפגיעה שנפגעו לכאורה חברי הקבוצה כתוצאה מן המיוחס למשיבה. הבקשה התקבלה.