ת"צ 20059-01-21 בכר נ' אל שרד בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום ת"א, השופט עדי הדר):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה, המפעילה קבוצת אופנה מוכרת, משגרת דברי פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה, בין היתר, כי שלחה את ההודעות למבקש על-בסיס הסכמה שמסר, וכי בשל טעות אנוש נקודתית חלק מההודעות הציגו מנגנון הסרה שגוי. 

נפסק: לא הוגשה לתיק בקשה לצאת מן הקבוצה מטעם מי מחבריה, או התנגדות להסדר הפשרה. יש לאשר את הסדר הפשרה. ההסדר, בנסיבות העניין, ראוי, הוגן וסביר וסיום ההליך בהסדר פשרה היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. ההסדר שגובש נותן מענה לנושא התובענה הייצוגית. עבור כל מסרון שקיבל כל חבר קבוצה, לאחר ששלח את הודעת ה"הסר" למספר הגנרי, בהתאם לכמות המסרונים שקיבל לאחר מכן, תינתן על ידי המשיבה הטבת שובר רכישה דיגיטלי בשווי 70 ₪. הפיצוי יינתן לפרק זמן שאינו מוגבל. הצדדים הסכימו שהמשיבה תשלם למבקש גמול בסך 7,000 ₪ וכן ששכר טרחת ב"כ המבקש יעמוד על סך של 38,000 ₪. בנסיבות העניין הסכומים סבירים, ראויים והוגנים.