ת"צ 20637-02-22 אלוס ואח' נ' ארד מערכות מיזוג אויר מתקדמות בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום ת"א, השופט עמית יריב):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור המבקשים טענו כי המשיבים שיגרו דברי פרסומת בדוא"ל, בהיעדר הסכמה ותוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. 

נפסק: לאור התחייבות המשיבים לפעול כמתואר בבקשה להסתלקות, אין צורך להתערב בתוכן ההסדר בין הצדדים. יש לקבל את ההסדר המוצע, שכן שמטרתם העיקרית של המבקשים בהגשת בקשת האישור הייתה להביא לכך שלקוחותיהם של המשיבים יקבלו את זכויותיהם בהתאם להוראות הדין, והמשיבים יתקנו את התנהלותם. יש בהתחייבויותיהם של המשיבים כדי לענות על מטרה זו. ההסדר מביא להסדרת הטעון הסדרה לעתיד לבוא ופיצוי כספי, בדמות תרומה לקרן לניהול ולחלוקת כספים. אומנם לא מדובר בפיצוי ישיר לטובת הקבוצה אך יש לו חשיבות משמעותית כפיצוי שניתן לטובת הציבור. מאחר שלחברי הקבוצה צמחה תועלת בעקבות ההליך, יש מקום לפסיקת גמול ושכר טרחה, אך לא בשיעור שהוסכם, הגבוה פי שניים מן התועלת לציבור. הגמול לתובע הייצוגי יעמוד על 2,000 ₪ ואילו שכר הטרחה יעמוד על סך של 5,850 ₪. יש לאשר את הבקשה ולתת לה תוקף של פס"ד.