רת"ק 13529-05-22 עמר נ' קנובל

אולי יעניין אותך גם

הודעות גבייה אישיות ממשרד עו"ד אינן "דבר פרסומת" (החלטה, מחוזי ב"ש, השופטת דינה כהן):

העובדות: בקשת רשות ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בב"ש [ת"ק 56515-06-21], שדחה את תביעת המבקש לפיצוי כספי בשל הפרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיב, עו"ד במקצועו, הוא בעליו של משרד עו"ד המתמחה בהליכי גבייה והוצאה לפועל. המבקש טען כי מסרונים ששלח לו המשיב נועדו לקדם את משרדו. פניות המשיב למבקש נעשו עבור חברת "הוט", בטענה לקיומו של חוב של המבקש. ביהמ"ש לתביעות קטנות קבע כי ההודעות שנשלחו לתובע הן הודעות אישיות על-מנת שיסדיר את חובו וכי אין מדובר ב"דבר פרסומת".

נפסק: דין הבקשה להידחות. לא קיימת זכות קנויה לערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות ואמות המידה לקבלת רשות ערעור הן מחמירות. פסק הדין של ביהמ"ש קמא מנומק דיו ואינו מצדיק מתן רשות ערעור. ביהמ"ש קמא דחה את טענת המבקש כי ההודעות שנשלחו הן בגדר "דבר פרסומת" למשרדו של המשיב. ביהמ"ש קמא הסיק שמטרתה העיקרית של ההודעה שנשלחה למבקש היא פניה מטעם המשיב, משרד עו"ד, למבקש, שיסדיר את חובו הנטען לחברת הוט, כאשר תוכן ההודעה כולל התייחסות ספציפית למספר תיק המבקש במשרד המשיב. נפסק כי אין מדובר במסר שהופץ באופן מסחרי או לציבור הרחב, כיוון שההודעה נשלחה באופן אישי וקונקרטי למבקש. ערכאת הערעור לא תתערב בעניינים שעיקרם קביעות עובדתיות של בית המשפט לתביעות קטנות אלא במקרים חריגים.