ת"א 32476-06-18 שפובל נ' קבוצת א.ציון בע"מ (ביטאיט בע"מ)

אולי יעניין אותך גם

קיימת זכות עקרונית לעיין בתיק ביהמ"ש בתביעת הספאם (החלטה, שלום קריות, השופט צבי כוחן):

העובדות: בקשה לקבלת היתר לעיין בתיק שבמסגרתו התנהלה תביעה מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. מבקש העיון טען כי פתח בהליך משפטי נפרד נגד הנתבעת בהליך בו הוא מבקש לעיין, לאחר שטען כי מסרונים פרסומיים נשלחו אליו משרתי הנתבעת. התובע הותיר את ההחלטה לשיקול ביהמ"ש ואילו הנתבעת התנגדה לבקשה.

נפסק: המסגרת הנורמטיבית בבסיס הבקשה לעיון מצויה בתקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003. נקודת המוצא בדיון היא שכל עוד אין איסור בדין, לכל אדם יש זכות עקרונית לעיין בתיק בית משפט. יש להתיר למבקש העיון את העיון בתיק. אמנם, התביעה בתיק נדחתה ללא צו להוצאות, על יסוד בקשתם המוסכמת של הצדדים לה, וספק אם המידע המצוי בתיק יוכל לסייע בידי המבקש לבסס את תביעתו הנוכחית, ואולם מבקש העיון רשאי להסתפק בהנמקה קצרה ותמציתית שכל תכליתה לבאר לביהמ"ש מהו האינטרס שלו בעיון, וזאת לצורך איזון אינטרס זה אל מול אינטרסים אחרים". אין בהתנגדות הנתבעת אותו טעם ממשי וכבד משקל שיש בו כדי למנוע את זכות העיון המבוקשת.