ת"צ 44887-11-21 גיגי נ' בורגרס בר המושבה בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום י-ם, השופטת מיכל שרביט):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבים. עילת בקשת האישור בטענה כי המשיבים הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחו מסרון פרסומי ללא הסכמת הנמענים. הצדדים הגיעו להסדר לפיו המשיבים יחדדו את נהליהם ויפעלו להבא בהתאם להוראות סעיף 30א וכן יחלקו הטבה לציבור בדמות קינוחים ללא תשלום. עוד הסכימו הצדדים על תשלום גמול בסך 6,000 ש"ח למבקש ושכר טרחה לבא-כוחו בשיעור של 38,000 ש"ח.

נפסק: יש לאשר את בקשת ההסתלקות בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, באשר המוסכם בה ביחס להסדרה עתידית ומתן ההטבה בהיקף שהוסכם סביר, ראוי והוגן ומשרת באופן יעיל את עניינם של חברי הקבוצה. בכל הנוגע לגמול ולשכר הטרחה, בקשת האישור גילתה עילת תביעה לכאורה בנושא שהוא בעל חשיבות ציבורית ואף השיגה תועלת ממשית לחברי הקבוצה, הן בהקפדה מכאן ולהבא על דרישות הדין והן בהטבה שניתנה על-ידי המשיבה. מוצדק לאשר גמול למבקש ושכר טרחה לבא-כוחו, אך הסכומים המבוקשים גבוהים יתר על המידה. הגמול למבקש יהיה 4,000 ש"ח ושכר הטרחה לבא-כוחו 18,000 ש"ח. יש להורות על מחיקת בקשת האישור ועל דחיית תביעתו האישית של המבקש.