ע"ע 57347-01-22 די.סי.אס. חיזוק מבנים בע"מ נ' ריזמן

אולי יעניין אותך גם

כתובת הדוא"ל אליה נשלח פסה"ד היתה מעודכנת ב"נט המשפט" במועד בו ניתן (החלטה, עבודה ארצי, הרשמת אפרת קוקה):

העובדות: המערערת הגישה לביה"ד הארצי ערעור על פס"ד שניתן בביה"ד האזורי לעבודה בת"א. ביה"ד יידע את המערערת כי לפי מועדי ההמצאה המתועדים ב"נט המשפט", הערעור הוגש באיחור ניכר. המערערת טענה כי הערעור הוגש במועד, משום שפסה"ד לא הומצא כדין אליה או לב"כ. המערערת טענה כי כתובת הדוא"ל אליה בוצעה ההמצאה איננה הכתובת הפעילה של ב"כ מזה כ-5 שנים. המשיב טען כי בא-כוחו המציא את פסה"ד לב"כ המערערת דרך תיבת דוא"ל עדכנית ופעילה.

נפסק: הערעור הוגש באיחור ניכר ואין לקבלו לרישום. המועד להגשת ערעור על פס"ד של בית דין אזורי, הוא 30 ימים מיום המצאת פסה"ד לידי המערער. לפי הנתונים המתועדים בנט המשפט, פסה"ד נשלח לב"כ המערערת, באמצעות תיבת הדוא"ל שמסר. מדובר בהמצאה כדין לפי תקנה 161(1)(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט- 2018, החלה בביה"ד לעבודה מתוקף תקנה 129 לתקנות לבית הדין לעבודה. יש לדחות את טענת המערערת, כי "פרסום דבר מתן פסה"ד באתר נט המשפט נכשל". שליחת פסה"ד לב"כ המערערת באמצעות 'הודעה באתר' אכן נכשלה, אולם משלוח נוסף בדוא"ל צלח. הטענה כי כתובת הדוא"ל אינה פעילה נתמכה בתצהיר, אך אין בה די כדי לקבוע כי הערעור הוגש במועד. כתובת הדוא"ל אליה שלחה המזכירות את פסה"ד היתה מעודכנת בנט המשפט במועד מתן פסה"ד. בנסיבות אלה, חזקה כי כתובת זו נמסרה על ידי ב"כ המערערת לביה"ד [עניין דידה - ע"א 2393/19]. המערערת לא טענה כי ב"כ לא מסר לביה"ד את כתובת הדוא"ל אליה נשלח פסה"ד, או כי ב"כ פנה בבקשה לעדכן את הכתובת במועד הקודם לפסק הדין, או בכלל. אין די בתצהיר שהוגש על מנת להוכיח שפסה"ד לא התקבל בתיבת הדוא"ל של ב"כ המערערת. לא עלה בידי המערערת לסתור את המצאת פסה"ד לידי בא כוחה. אין לראות בהמצאת פסה"ד לב"כ המערערת על ידי ב"כ המשיב משום המצאה כדין, משום שלא וידא את קבלתו לפי התקנות.