ת"צ 3586-01-22 חדד נ' ריץ נדל"ן ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום עכו, השופטת אביגיל זכריה):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות המבקשת מבקשתה לאישור תובענה ייצוגית, תוך פסיקת גמול בסך 3,000 ש"ח למבקשת ושכר טרחה לבא-כוחה בסך 6,800 ש"ח. בבקשת האישור טענה המבקשת כי המשיבות הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכך ששיגרו דברי פרסומת אף ללא הסכמת הנמענים, מבלי לאפשר משלוח הודעת סירוב בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת ומבלי לציין פרטי יצירת קשר.

נפסק: אין באישור בקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, למעט המבקשת, ואין בנמצא יתרון ותועלת ממשיים בהמשך ניהול ההליך כנגד המשיבות. הצעדים בהם התחייבו המשיבות לנקוט, שביחס אליהם הודגש כי הם ננקטו רק בעקבות בקשת האישור, מגלים עילה לכאורה ומסבים תועלת לחברי הקבוצה ולציבור הצרכנים בכללותו. על אף שהסתלקות מתוגמלת היא החריג לכלל, במקרה זה הסכומים המוסכמים כפסיקת גמול ושכר טרחה הם סבירים ויש לאשרם. יש להיעתר לבקשה ולהתיר הסתלקות המבקשת מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית ועל דחיית תביעתה האישית.