ת"צ 44020-04-21 ארביב נ' עיריית לוד

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדרה פשרה בתובענה ייצוגית על הפרת חובת הנגישות של שירותי אינטרנט (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת יעל טויסטר-ישראלי):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה הפרה את תקנה 35 א לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013, הקובעות חובת הנגשת אתרי אינטרנט. עוד קודם להגשת תשובת המשיבה, הגיעו הצדדים להסכמות הכוללות יישום של הוראות הדין באופן מיטבי ביחס לעתיד, ופיצוי חברי הקבוצה ביחס לעבר.

נפסק: מתקיימים התנאים לאישור התובענה כייצוגית. הסדר הפשרה ראוי, מאוזן ומיטיב עם קבוצת התובעים, והוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. על פני הדברים, בקשת האישור מגלה עילת תביעה לכאורה, ומעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה. הסדר הפשרה משקף נכונה את הסיכונים והסיכויים בהמשך ניהול התובענה. על פניו, בקשת האישור נחזית להיות בעלת סיכויים טובים, באשר לכאורה הונחה תשתית ראייתית המצביעה על הפרת חוק שוויון זכויות או תקנות נגישות השירות שהותקנו מכוחו. עם זאת, לא ניתן לקבוע כי התביעה תתקבל במלואה. הדברים מקבלים משנה תוקף בשים לב לכך שהחלופה להסדר הפשרה היא ניהול הליך משפטי ארוך ויקר. אל מול הסיכונים הכרוכים בהמשך ניהול ההליך לשני הצדדים, ניצבים יתרונות הסכם הפשרה הכולל הקמת גן שעשועים מותאם, ועמידת המשיבה בחובותיה לטובת חברי הקבוצה העתידים להשתמש בשירותיה. הסדר הפשרה על תיקוניו מהווה מענה ראוי, הוגן וסביר לעניינם של חברי הקבוצה. סיום ההליך בהסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. הגמול ושכר הטרחה עליהם הסכימו הצדדים סבירים ויש לאשרם.