ת"צ 21002-09-20 הראל ואח' נ' מיי טרגט בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט אבי פורג):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסדר הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור המבקשים טענו כי המשיבים הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששיגרו מסרונים פרסומיים ללא הסכמה וכשההודעות אינן עומדות בהוראות החוק. בתשובתם, דחו המשיבים את טענות המבקשים, וטענו, בין היתר, כי מדובר במבקשים שהם עורכי דין וכי פנייתם היא פנייה חד-פעמית מותרת לנמענים שהם עוסק. הצדדים הגיעו להסכמה על סיום ההליך בדרך של הסתלקות מתוגמלת. ההסדר כולל את התחייבות המשיבה לפעול בהתאם לחוק התקשורת ולחדד את נהליה; וכן הסכמה על תשלום גמול של 3,000 ש"ח למבקש ותשלום שכ"ט של 15,000 ש"ח לבא-כוחו. 

נפסק: בקשת ההסתלקות סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות. יש לקבל את בקשת ההסתלקות, למחוק את בקשת האישור ולדחות את תביעתם האישית של המבקשים. הבקשה מצביעה על עילת תביעה לכאורה ולא מדובר בטיעוני סרק. קיימת תועלת בהליך ובהסדר ההסתלקות לחברי הקבוצה. מדובר בהסדר במסגרתו התחייבה המשיבה 1 לפעול בהתאם להוראות חוק התקשורת, וכן התחייבה לחדד את הנהלים בקרב עובדיה וחברות שיווק חיצוניות הקשורות עימה, על מנת לוודא כי הללו מקפידים על הוראות החוק. קיימת אף תועלת ציבורית בהרתעת חברות מלפעול בניגוד להוראות חוק התקשורת. בשים לב לתועלת זו, שהושגה בהסכמה, כאשר גם לא נחסמה זכותם של חברי הקבוצה להגיש תביעה אישית, ומאחר שמדובר בבקשת הסתלקות ולא נוצר מעשה בית דין, הרי שבקשת ההסתלקות סבירה ועומדת בתנאי החוק. יש לאשר את הסכומים שהוסכמו בין הצדדים.