ת"צ 30794-08-21 שנפ נ' בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

ההסתלקות אושרה, אך לא אושר תשלום גמול ושכ"ט (פסק-דין, שלום ראשל"צ, השופטת כרמית בן אליעזר):

העובדות: בקשה לאישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכך ששיגרה דברי פרסומת ללא הסכמת הנמענים, מבלי לציין את המילה "פרסומת" ועוד. המשיבה טענה כי יש לדחות את בקשת האישור הואיל ומדובר במקרה חד-פעמי בו שלחה עובדת הבנק הודעות שיווקיות ביוזמתה, בניגוד מוחלט למדיניות המשיבה. המשיבה טענה עוד כי לא מתקיימת "קבוצה", שכן מלבד המבקש מונה הקבוצה עוד 36 אנשים בלבד.

נפסק: הצדדים הגיעו להסכמות המייתרות את ההליך. המשיבה, בין היתר, התחייבה להמשיך במאמציה להבטיח עמידה בהוראות חוק התקשורת. הצדדים עתרו לתשלום גמול למבקש ושכר טרחה לבא-כוחו. יש להיעתר לבקשת ההסתלקות, תוך דחיית הבקשה לפסיקת גמול ושכר טרחה. המשיבה טענה כי היא מקפידה על קיום הוראות הדין וארעה תקלה נקודתית בלבד, שמקורה ביוזמה מקומית של פקידת הבנק. אין בידי ביהמ"ש להעריך האם אכן מדובר בטעות חד פעמית ובהתאמה לא ברור אם המבקש הצביע על עילת תביעה לכאורה. אף אין לראות את התחייבות המשיבה להקפיד על קיום הוראות הדין מכאן ולהבא, חובה המוטלת עליה ממילא, כ"תועלת ממשית" שהניב ההליך הייצוגי לחברי הקבוצה, באופן המצדיק סטייה מן הכלל כי ביהמ"ש לא יפסוק גמול ושכר טרחה למבקש ולבא הכוח המייצגים במסגרת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית.