ת"צ 38771-12-21 בכר נ' מרכז שיבננדה ליוגה וודנטה (ע"ר)

אולי יעניין אותך גם

ההסתלקות מייצוגית הספאם אינה מצדיקה תשלום גמול ושכר טרחה (פסק-דין, שלום ת"א, השופט עמית יריב):

העובדות: בקשה להסתלקות של המבקש מבקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה טענה למשלוח הודעות פרסומיות שלא כדין. הצדדים הסכימו על דחיית התביעה האישית, על תיקון נוסח הודעות פרסומת לעתיד, ועל תשלום גמול ושכר טרחה.

נפסק: שעה שהמבקש סבור כי ההליך מיצה עצמו, ובהינתן שממילא המבקש עצמו אינו מכחיש כי יתכן שנתן אישור למשלוח הודעות פרסומיות אליו, נותרה הבעיה היחידה אופן ניסוחן של ההודעות. בהקשר זה אין תועלת בהמשך ניהולו של ההליך הייצוגי, וזאת בהתחשב באופי המשיבה, בהיקף פעילותה, ובהיקף הליקויים שנפלו. מאותו הטעם, ההסתלקות אינה מצדיקה תשלום גמול ושכר-טרחה. גם אם נניח כי התובענה הייצוגית עצמה העלתה נושא הראוי לבירור, אזי כלל לא ברור כי המבקש הוא הגורם שהיה מתאים לייצג את הקבוצה מלכתחילה, שכן הוא עצמו לא הכחיש כי יתכן שנתן הסכמה בשלב כלשהו למשלוח הודעות. גם התועלת לקבוצה – זניחה. תביעתו האישית של המבקש נדחתה ובקשת האישור נמחקה.