ת"א 22253-02-19 רון מ. מחשבים בע"מ ואח' נ' סינאל מלל פייווי בע"מ

אולי יעניין אותך גם

מומחה בית המשפט יבדוק את קובץ ה-Word במשרדי הנתבעת, כדי לבדוק שלא נעשתה בו מניפולציה (החלטה, מחוזי חיפה, השופטת אילת דגן):

העובדות: בקשת התובעים למתן צו המאפשר למומחה מטעמם לבדוק חומר רלבנטי במחשבי הנתבעת במשרדיה. עניין התביעה בטענת התובעים להפרת זכויות יוצרים בתלוש שכר שפיתחה התובעת 1, אשר שולב במודול התוכנה הראשי של הנתבעת. הנתבעת טענה כי מדובר בתביעת סרק, שכן לתובעים, שהם יורשי המנוח שהתובעת 1 היתה בבעלותו, אין שום מידע על התקשרות הצדדים בזמן אמת וכי התביעה הוגשה 15 שנים לאחר האירועים.

נפסק: יש לקבל את הבקשה חלקית. נקודת המוצא בהתדיינות אזרחית היא כי הדיון יתנהל ב "קלפים פתוחים", על מנת להגיע לחקר האמת. התביעה מבוססת על הטענה לפיה הוסכם בין המנוח לנתבעת כי לאחר שהמנוח יטמיע את תלוש השכר שפיתח בתוכנה של הנתבעת, הוא יקבל בעתיד תשלום על כל לקוח חדש שירכוש את התוכנה. אין מחלוקת כי לא נחתם בין המנוח לנתבעת הסכם בכתב. הנתבעת מבססת את הגנתה על כך שלא היה הסכם בינה לבין המנוח, ועל מכתב ששלחה למנוח. נראה כי מסמך זה הוא מהותי ורלוונטי למחלוקת, ויש בו כדי לסייע לביהמ"ש להגיע לחקר האמת ולהכריע בתביעה. באיזון הראוי בין האינטרס של חקר האמת מחד, לבין האינטרס של הנתבעת להגן על פרטיותה ופרטיות לקוחותיה, ועל הסודות המסחריים שלה, נראה כי ניתן יהיה לקדם את התביעה ולקיים הליך יעיל של עיון תוך הגנה מפני פגיעה בפרטיות, באופן שימונה מומחה מטעם ביהמ"ש שיגיע למשרדי הנתבעת ויבדוק מתי נוצר המסמך לראשונה, ככל שיש אפשרות לעשות כן, או אם נעשתה בו מניפולציה. הבדיקה במשרדי הנתבעת תהיה בנוכחות הנתבעת כדי לפקח על כך שלא ייחשפו סודות מסחריים ושהיא תהא נקודתית וממוקדת לאיתור קובץ ה-WORD הרלבנטי.