ת"צ 1956-07-19 ביטון נ' אנחנו איתך 2015 בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום ת"א, השופט אילן דפדי):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבים הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שעה ששלחו דברי פרסומת ללא הסכמת הנמענים וללא אפשרות הסרה כדין. המשיבים הכחישו את טענות המבקש. במסגרת הסדר הפשרה התחייבה המשיבה לפעול לפי הוראות החוק. בנוסף, הוסכם על פיצוי כולל בסך 30,000 ש"ח לחברי הקבוצה.

נפסק: יש לאשר את הסכם הפשרה בכפוף לתיקונים בו. אף שהתברר כי קיים קושי ממשי באיתור רשימת הלקוחות, נכונה המשיבה לפצות כל לקוח שיפנה ויתברר כי קיבל דבר פרסומת בניגוד לדין, תוך התחייבות לפעול בעתיד בהתאם לחוק. המשיבה אף התחייבה לחדד את הנהלים בפני העובדים והמשווקים ואסרה על משלוח הודעות פרסומת ללקוחות שלא הסכימו לכך. המשיבים התחייבו לפצות את חברי הקבוצה בתשלום כולל של עד 30,000 ₪ ולהעביר את שארית הסכום שתיוותר כתרומה, מעבר לתשלום גמול ושכר טרחת עורכי דין. מדובר בהסדר פשרה ראוי. סכומי הגמול ושכר הטרחה שהומלצו סבירים ויש לאשרם. בכפוף לתיקונים שציין ביהמ"ש, ניתן להסדר הפשרה תוקף של פס"ד.