ת"צ 27010-01-22 מעוז נ' קוואטרו פלטינום בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום רחובות, השופטת רנה הירש):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקשת טענה כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, עת שלחה מסרונים פרסומיים בניגוד לדין. המשיבה טענה כי בשל כשל נקודתי נשלחו שני דברי פרסומת לכמה אלפי אנשים, במטרה לקדם פתיחת מסעדה חדשה. הצדדים הסכימו כי המשיבה תתנהל מעתה לפי דין ותשלם פיצוי בסך 15,000 ש"ח לקרן מכוח חוק תובענות ייצוגיות. הצדדים ביקשו לאשר תשלום גמול למבקשת בסך 3,000 ₪ ותשלום שכ"ט לבא-כוחה בסך 12,000 ₪ בתוספת מע"מ.

נפסק: בנסיבות העניין יש לקבל את בקשת ההסתלקות. אין בהסדר כדי לפגוע בצד מעוניין כלשהוא ואין עניין של ממש בהמשך ניהולו של ההליך. בעקבות הגשת בקשת האישור הודתה המשיבה בכך שפעלה שלא בהתאם להוראות הדין והתחייבה למניעת הישנות הטעות בעתיד. לאחר שהובהר כי אין אפשרות לאתר את חברי הקבוצה, תשלם המשיבה פיצוי לקרן. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה נמחקת ותביעתה האישית של המבקשת כנגד המשיבה נדחית. אין מקום להתערב בהסכמות אליהן הגיעו הצדדים בעניין תשלום הגמול ושכר הטרחה.