ת"צ 37227-09-20 גלסברג נ' ס. נוי בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אין פסול בפתיחת תיבות דוא"ל רבות. הפעולה האסורה היא שליחת דואר זבל ולא הקמת התיבות שאליהן נשלחות ההודעות המפרות (החלטה, שלום ת"א, השופט עדי הדר):

העובדות: בקשה לאישור תובענה ייצוגית בשל הפרה של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש טען כי המשיבים, המציעים שירותי גיוס והשמת כ"א לעורכי דין, שולחים הודעות דוא"ל לשיווק שירותיהם תוך הפרת "חוק הספאם". המשיבים טענו, בין היתר, כי ההודעות אינן "דבר פרסומת", אלא אמצעי ליצירת קשר בלבד, וכי מדובר בפנייה שנשלחה בהסכמה מפורשת, או כפנייה חד-פעמית לבית עסק.

נפסק: ההודעה שנשלחה היא פרסומת. היא אינה מנוסחת כממוענת לנמען מסוים. היא נשלחה בניסיון לשווק את עסקיה של המשיבה ולא כללה את המילה "פרסומת" בכותרת. המשיבים לא הוכיחו כי המבקש או משרדו הסכימו לקבל דברי פרסומת. המשיבים טענו להיעדר יריבות עם המבקש, שכן פנו אל חברת עורכי דין ולא אל המבקש עצמו. בניגוד לטענתם, ההודעה נשלחה לכתובת המבקש ולא לכתובת משרדו המפורטת באתר המשרד. הונחה תשתית מספקת לכך שהפרסומת נשלחה למספר רב של נמענים ולפיכך הוכחה קיומה של קבוצה, שממדיה יתבררו במסגרת התובענה. לעניין הטענה להצבת מכמונות על-ידי המבקש, בדמות הקמת תיבות דואר רבות, יש לקבוע כי גם אם תתקבל עמדת המשיבים שהסיבה היחידה להקמתן היא להציב מכמונות, אין בכך כדי לשלול התאמתו של המבקש כתובע ייצוגי. הפעולה האסורה היא שליחת דואר זבל ולא הקמת תיבות דואר שאליהן נשלחות ההודעות המפרות. המבקש עמד בנטל להצביע כי התובענה מעוררת שאלה מהותית של עובדה ומשפט, שיש לכאורה אפשרות סבירה שהיא תוכרע בתובענה לטובת הקבוצה. המשיבים יישאו בהוצאות בסך 15,000 ש"ח.