ת"צ 1203-04-19 כ"ץ נ' Traveljigsaw Limited

אולי יעניין אותך גם

הסדר הפשרה מול אתר השכרת הרכב אינו ראוי ואינו מניב תועלת לקבוצה (החלטה, שלום ת"א, השופט עמית יריב):

העובדות: בקשה לאישור פשרה בתביעה ייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבה, מפעילת האתר Rentalcars.com, הפרה את חובתה לפי סעיף 17ד לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בכך שהציגה מחירי השכרת רכב של חברות בישראל, שכוללים מע"מ בשיעור 0% - שיעור המע"מ החל על תיירים בלבד. למבקש ניתן היתר להמציא את בקשת האישור לאנגליה, מקום מושבה של המשיבה. הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה, קודם שניתנה תשובת המשיבה לבקשת האישור. היועמ"ש התנגד לאישור הסדר הפשרה כפי שהוגש.

נפסק: אין לאשר את הסדר הפשרה. על מנת שהסדר הפשרה יעמוד במבחני חוק תובענות ייצוגיות, עליו להגשים שתי תכליות מרכזיות: הגינות כלפי חברי הקבוצה והרתעה מביצוע עוולות דומות. אף שברור לחלוטין מהי התועלת לנתבעת מאישור הסדר הפשרה (מירוק התנהלות העבר שלה, תוך הצבת קושי ממשי לתקיפתה, כמעט עד כדי מתן חסינות מתביעה ייצוגית עתידית), וברור לחלוטין מהי התועלת למבקש ולבא-כוחו (שכר טרחה וגמול בשיעור משמעותי) - ההסדר אינו משקף תועלת כלשהי לקבוצה. ההסדר מסתפק בתיקון – מוגבל ומסויג – של הליקוי שעליו הצביעה בקשת האישור, וצופה פני עתיד. אין בו כל התייחסות לפיצוי כלשהו לחברי הקבוצה על ההפרה הנטענת בעבר, והוא מתעלם מתנאים הנחזים להיות מקפחים בהסכם ההתקשרות. לא לשם כך נקבע מנגנון של תובענה ייצוגית; לא לשם כך מאושרות פשרות בתובענה ייצוגית. הסדר הפשרה המוצע אינו מציע פיצוי לקבוצה, אף אינו יוצר הרתעה של ממש מפני עוולות עתידיות, שכן הוא משדר מסר שלפיו במקרה הגרוע, ניתן יהיה להגיע להסדר שלפיו יתחייב המפר, לכאורה, לחזור ולפעול על פי הוראות החוק, ובכך יסתיימו חיוביו. הסדר הפשרה אינו ראוי, אינו מניב לקבוצה כל תועלת של ממש ואין לאשר אותו.