ת"צ 6262-08-21 פרייפלד נ' יעקב יעקבי ובניו בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט יגאל גריל):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה, העוסקת בייבוא ושיווק מוצרים לתחזוקת הבית, הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכך ששיגרה דברי פרסומת בדוא"ל ללא קבלת ההסכמה הנדרשת מהנמענים. המשיבה טענה, בין היתר, כי היא פועלת בהתאם להוראות סעיף 30א וכי משלוח ההודעה אל המבקש, ואל קבוצה מצומצמת של נמענים, נבעה מתקלה נקודתית. הצדדים הודיעו לביהמ"ש כי הגיעו להסכמה לפיה התחייבה המשיבה לפעול כדין וכן להעניק שובר הטבה בסך 45 ש"ח לכל נמעני ההודעה (ולתרום מוצרים בשווי השוברים שלא ימומשו). הצדדים המליצו על תשלום גמול למבקש בסך 5,000 ש"ח + מע"מ, ושכ"ט לב"כ המשיבה בסך 20,000 ש"ח + מע"מ. 

נפסק: בקשת ההסתלקות סבירה וראויה בנסיבות העניין ויש לאשר אותה ולתת לה תוקף של פס"ד. המבקש הצביע על קיום עילת תביעה לכאורה לפחות כנגד המשיבה. הגשת התביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הביאה תועלת לחברי הקבוצה, ולציבור בכלל, בשים לב לכך שנוכח בקשת האישור ביצעה המשיבה פעולות שתכליתן לוודא שדיוור פרסומי ייועד רק לנמענים שנתנו את הסכמתם לקבלו. בנוסף, תיתן המשיבה הטבה לכל אחת מכתובות הדוא"ל שצוינו ברשימת התפוצה. יש לראות בהסתלקות כהסתלקות מתוגמלת. יש לדחות את תביעתו האישית של המבקש ולמחוק את בקשת האישור.