ת"צ 54358-02-21 בר אילן נ' ספאניש בורגר בר בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט יגאל גריל):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבים, מפעילת רשת המסעדות "אושי אושי" ומנהלה, הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכך ששלחו הודעות פרסומת ללא הסכמת הנמענים וגם לאחר משלוח הודעת סירוב. המשיבים טענו, בין היתר, כי המשיבה פועלת כדין ובפרט לפי הוראות סעיף 30א(ג) לחוק. בקשה קודמת לסילוק על הסף של בקשת האישור נגד המשיב 2 - נדחתה.

בבקשת ההסתלקות ציינו הצדדים כי הגיעו להסכמה על הסתלקות מתוגמלת, מאחר והמשיבה שינתה מיוזמתה את דרך ההסרה מרשימת התפוצה, כך שהיא נעשית באמצעות מסרון חוזר. הצדדים ציינו כי הגיעו למסקנה שאין עוד תועלת בהמשך ניהול ההליך, וזאת בעיקר נוכח התחייבות המשיבה לפעול כדין והסכמת המשיבים לפצות את ציבור לקוחות המשיבה על דרך מתן הטבה. הצדדים המליצו על תשלום גמול למבקש בסך 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ, ושכ"ט לבא-כוחו בסך 45,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

נפסק: הסדר ההסתלקות סביר ומאוזן ויש לאשר הסתלקות מתוגמלת. המבקש הצביע, לכאורה לפחות, על עילת תביעה כנגד המשיבים. בקשת האישור הביאה תועלת לחברי הקבוצה ולאינטרס הציבורי, נוכח התחייבות המשיבה לעתיד להקפיד על עמידה בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת ונוכח ההטבה שתוענק ללקוחות המשיבה בהתאם להסדר שבבקשת ההסתלקות. גם הגמול ושכר הטרחה עליהם המליצו הצדדים הם סבירים. בקשת האישור נמחקה ותביעתו האישית של המבקשת נדחתה.