ת"צ 29651-02-19 ליטבק נ' קבוצת גולף א.ק. בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בייצוגית על הפרת חוק הגנת הצרכן בנושא ביטול עסקת מכר מרחוק (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טענה המבקשת כי המשיבות הפרו את הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, שעניינן בקבלת החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באתר המשיבה 2. במסגרת הפשרה הסכימו הצדדים, בין היתר, על הטבה כספית לחברי הקבוצה וכן כי המשיבות יפעלו לתיקון הוראות התקנון המופיעות בכל אתרי האינטרנט שלהן, כך שיעמדו בהוראות חוק הגנת הצרכן.

נפסק: בנסיבות העניין אין צורך במינוי בודק. הסדר הפשרה שגובש הוא ראוי וסביר בנסיבות העניין. ההסכם הביא לתיקון מחדלי של המשיבות. המשיבות אף פעלו לתיקון סעיפי התקנון השונים של חברות קבוצת המשיבה 1, כך שתקנונים אלו ישקפו כהלכה את הוראות חוק הגנת הצרכן לעניין זכויותיו של צרכן באשר לביטול עסקה מרחוק. המחוקק קבע שורה של הגנות שנועדו לאפשר לצרכן לבטל את העסקה ואף נועדו להבטיח את זכויותיו בדבר האפשרות לבטל עסקה. המחוקק מצא כי קיימת חשיבות אף לעניין יידוע הצרכן בדבר זכויותיו והאפשרויות שעומדות בפניו לעניין ביטול עסקה. במקרה זה יש בהתחייבויות המשיבות כדי להביא לתיקון המצב שהיה קיים ערב הגשת בקשת האישור. המשיבות הודו כי הפרו את החובה שהייתה קיימת עליהם עת שלא הביאו לידיעת הצרכנים את זכויותיהם במסגרת ביטול העסקה, אך כאמור כי בפועל פעלו בהתאם להוראות הדין. המשיבות אכן הפרו את הוראות הדין הרלוונטיות שכן לא עמדו בחובת הגילוי. יש לדחות את התנגדות היועמ"ש. שיעור הגמול למבקשת יהיה 15,000 ש"ח ושכר הטרחה יהיה 50,000 ש"ח בתוספת מע"מ. המשיבות יתרמו סך של 171,048 ש"ח לקרן לחלוקת כספית לפי חוק תובענות ייצוגיות.