ת"צ 35412-09-20 שמילוביץ ואח' נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת איריס רבינוביץ ברון):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות המבקשים מבקשתם לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה, בהתאם להסכמות אליהן הגיעו הצדדים. בבקשת האישור נטען כי המשיבה שלחה למבקשים ולאחרים, בין אם הם לקוחותיה אם לאו, ואף אם ביקשו להסיר עצמם מרשימת התפוצה, דברי פרסומת, מבלי לתת לכך את הכותרת המתאימה. עוד נטען כי הודעות הפרסומת נשלחו ללא קבלת הסכמתם המפורשת מראש ואף לאחר שנתבקשה הסרה, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. 

בבקשת ההסתלקות נכתב כי לאחר הגשת בקשת האישור המשיבה ערכה בירור ולטענתה עלה ממנו כי משלוח ההודעות נעשה כדין, אולם התברר כי המענה שניתן על ידי נציגת השירות (שהוביל לבקשת האישור) היה לא מדויק ושגוי. במסגרת הסדר ההסתלקות הסכימה המשיבה לחדד את נהליה הקיימים וכן לשלם לכל מבקש גמול בסך 8,000 ש"ח ושכ"ט לב"כ המבקשים בסך 36,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

נפסק: יש לאשר את ההסתלקות כמבוקש. ביחס לעילת התובענה ועוצמתה הלכאורית, בקשת האישור מייחסת למשיבה הפרה של הוראות סעיף 30א ובכלל זאת שליחת דבר פרסומת ללא הסכמה מפורשת מראש ואף משלוח לנמענים לאחר שביקשו מהמשיבה להסירם מרשימת התפוצה. יחד עם זאת, מהודעת ההסתלקות עולה כי המשיבה ערכה בירור ולטענתה לא כל ההודעות היו דבר פרסומת. אמנם, נשלחה הודעה אחת ללא אפשרות הסרה, אך אחריה נשלחה הודעת המשך משלימה עם קישור להסרה. המשיבה ציינה כי המענה שניתן על ידי נציגות השירות ואשר הוביל להגשת בקשת האישור היה לא מדויק ושגוי. בקשת האישור הראתה עילת תביעה לכאורה.

ניתן לאשר את ההסתלקות כמבוקש, בפרט כאשר ההסדר מיטיב עם כלל הקבוצה ויוצר הסדרה עתידית של התנהלות המשיבה, המועילה לחברי הקבוצה. המשיבה התחייבה לחדד ולרענן את הנהלים הקיימים באופן שיבטיח כי המשיבה תקפיד על הדרישות הצורניות הקבועות בחוק וכי לא יינתנו מענים לא מדויקים ללקוחות, ורענון בקרב נציגי השירות של הנהלים. בכך הועילה הבקשה ותרמה לחברי הקבוצה. אין עוד צורך לברר את התובענה במתכונתה הנוכחית ויש לקבל את בקשת ההסתלקות. בית המשפט הפחית מהסכומים שהסכימו הצדדים. הגמול לכל מבקש נקבע על 5,000 ש"ח ושכר הטרחה ל-25,000 ש"ח בתוספת מע"מ. בקשת האישור נמחקה ונדחתה תביעתם האישית של המבקשים.