ת"א 36792-07-18 קז'צקוב נ' טובי ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור מתן עדות בהיוועדות חזותית לפי תקנות סדר הדין החדשות (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופט מיכאל תמיר):

העובדות: בקשת הנתבעת 2 להעיד בדיון ההוכחות בהיוועדות חזותית, בטענה כי נסעה לארה"ב להשתתף בחתונת בנה וכי עליה להישאר בבידוד לאחר חזרתה ארצה. התובעת התנגדה לבקשה.  

נפסק: תקנות סדר הדין האזרחי החדשות מאפשרות חקירה של עדים באמצעות היוועדות חזותית. לפי תקנה 72(א) לתקנות, ביהמ"ש רשאי להתיר שמיעת עדות בדרך של היוועדות חזותית בתוך שטח ישראל, או מחוצה לה, אם השתכנע כי: הגעת העד לביהמ"ש תקשה עליו מאוד, והוא נתן הסכמתו למתן עדות בדרך זו; עדותו של העד חיונית לשאלות השנויות במחלוקת; אין מניעה מבחינת מדינת החוץ לשמיעת עדות בדרך זו בתחומה. הנתבעת 2 הודיעה כי נערכה מבחינת התנאים הטכנים הנקובים בתקנה 72(ב). לא הועלתה כל טענה שלפיה קיימת מניעה מבחינת מדינת החוץ (ארה"ב) לשמיעת העדות בתחומה. הצדדים אף אינם חלוקים על כך שעדות נתבעת 2 חיונית לשאלות השנויות במחלוקת והיא נתנה את הסכמתה להעיד בדרך זו.

בניגוד להלכה שהייתה קיימת בעבר, לפיה חקירה בהיוועדות חזותית הייתה חריג שאפשר להשתמש בו שימוש מוגבל במקרים חריגים, בשנים האחרונות לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות, בתי המשפט נוהגים להיעתר לבקשות לניהול חקירות בהיוועדות חזותית במקרים רבים יותר. המגמה להתיר קיום חקירות בדרך של היוועדות חזותית התחזקה עוד יותר מאז החלה מגפת הקורונה, ונקבע כי יש לתת משקל רב, בין היתר, להיעדר היכולת לצפות את מצב התחלואה ואת היקפן ומשכן של המגבלות שהוטלו ושיוטלו בעתיד, וכן יש לתת משקל לחשיבות שבקידום הדיון בתיק. יש להיעתר לבקשה, אך לחייב את הנתבעת 2 לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך 3,000, לאחר שהציבה את ביהמ"ש והצדדים בפני עובדה מוגמרת.