תא"מ 29570-08-20 נעאמנה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ

אולי יעניין אותך גם

לא ניתן לקיים את הדיון בשיחת WhatsApp (החלטה, שלום עכו, השופט ראמי נ. נאסר):

העובדות: בקשת הנתבעת להעיד עד מטעמה באמצעות היוועדות חזותית (במסגרת תביעה ותביעה שכנגד לפיצוי עבור נזקי רכוש מתאונת דרכים). העד הוא נהג הרכב במועד התאונה, שלטענת המבקשת עובד ומתגורר מזה שנים בסין. המשיבה התנגדה לבקשה. 

נפסק: דין הבקשה להידחות. בעבר היתה חקירה בהיוועדות חזותית חריג לכלל בדבר שמיעת עדות בין כתלי ביהמ"ש, שניתן היה לעשות בו שימוש במקרים חריגים בלבד. בשנים האחרונות, לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות, נטיית בתי המשפט היא להיעתר לבקשות לניהול חקירה בהיוועדות חזותית במקרים רבים יותר. המגמה להתיר חקירה באמצעות היוועדות חזותית התחזקה עוד יותר מאז פרוץ מגפת הקורונה, שבגינה הוטלו הגבלות על האפשרות להיכנס למדינות זרות וחובות ריחוק חברתי. השיקולים המנחים בבחינת בקשה להעדה באמצעות היוועדות חזותית הם שהבקשה הוגשה בתום לב; כי העדות רלוונטית לשאלות העומדות במחלוקת; וכי קיימת "סיבה טובה" לכך שהעד אינו יכול למסור את עדותו בבית המשפט בישראל. בהינתן מגפת הקורונה, ניתן וראוי לגלות התחשבות בעדים, ואף בצדדים, שאינם יכולים להתייצב לעדות מסיבות הקשורות במצב התחלואה ומגבלות התנועה המוטלות בעקבותיו. עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו.

יש גם לבחון את התנאים הקבועים בתקנה 72(א) לתקנות סדר הדין, התשע"ט-2018. המבקשת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח את התקיימות התנאים שנקבעו בפסיקה ובתקנה. המבקשת לא שכנעה כי הגעת העד מטעמה תקשה עליו מאוד וכי הוא נתן את הסכמתו למתן עדות בדרך זו. טענותיה העובדתיות של המבקשת לא נתמכו בתצהיר. המבקשת לא תמכה טענותיה שלפיהן העד אינו מחוסן והוא יידרש לבידוד עם הגעתו לארץ. המבקשת אף לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי אין מניעה מבחינת מדינת החוץ (סין) לשמיעת עדות באמצעות היוועדות חזותית בתחומה. אף טענה זו לא נתמכה בתצהיר או בחוות דעת מתאימה. יש גם להביא בחשבון את התנהלות המבקשת, שהגישה את הבקשה באיחור ניכר. אין להיעתר לבקשת המבקשת ואף לא לאשר את קיום הדיון באמצעות שיחה ב-WhatsApp.