ת"ק 57796-12-20 שטראוסר נ' אמין הנדסת אש בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הודעות המאחלות חג-שמח הן "דבר פרסומת" (פסק-דין, תביעות קטנות י-ם, השופט דניאל מרדכי דמביץ):

העובדות: התובע טען כי הנתבעת שלחה לו 26 הודעות דוא"ל בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. 16 מההודעות הן איחולי חג-שמח והיתר נועדו לשווק את מוצרי ושירותי הנתבעת.

נפסק: כלל ההודעות הן "דבר פרסומת". בין אם הנתבעת מציעה שירותים או מוצרים קונקרטיים, או 'רק' מברכת את נמען ההודעה בברכת חג שמח, מטרתה היא לעודד רכישת מוצרים ושירותים ממנה. הפסול בהודעות הוא משולש: לא ניתנה הסכמת התובע מראש למשלוח ההודעות, בכותרת ההודעות לא צוינה המילה "פרסומת", ובהודעות לא צוינה דרך פשוטה למשלוח הודעות סירוב. הנתבעת שינתה את שיטת עבודתה והיא פועלת כיום לפי הוראות הדין. אין פסול בהגשת התביעה על-ידי התובע, אך עולה תמיהה נוכח כך שאגר הודעות במשך שנים רבות קודם להגשת התביעה. התנהלות התובע בהליכים אלה מקהה את זכותו לפיצוי ולפיכך אין לפסוק לו את מלוא הפיצוי הקבוע בחוק. הנתבעת תפצה את התובע ב-5,000 ש"ח בתוספת הוצאות משפט בסך 500 ש"ח.