תא"מ 15365-06-19 בונה נ' גרופר קניות חברתיות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

גרופון תשלם פיצוי של 46,000 ש"ח על הפרת חוק הספאם (פסק-דין, שלום פ"ת, השופטת מרים קראוס):

העובדות: התובע טען כי הנתבעת שלחה לו הודעות פרסומת בדוא"ל, לאחר ששלח לה הודעת סירוב כדין, וזאת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי התובע היה לקוח קבוע שלה, שרכש מוצרים והיה מנוי לקבלת עלוני מידע. לטענתה, מעת שהתברר לה כי כתובת הדוא"ל של התובע לא הוסרה, בשל טעות בתום לב, היא פעלה מיידית להסרתו לצמיתות מרשימות התפוצה. הנתבעת הלינה על כך שהתובע לא פנה אליה לאחר שהמשיך לקבל את ההודעות וכי מדובר בחוסר תום לב.

נפסק: אין מחלוקת כי התובע ביקש מהנתבעת להסיר את כתובת הדוא"ל שלו מרשימת התפוצה. הנתבעת לא צירפה אסמכתאות המוכיחות כי התובע הסכים לקבל ממנה הודעות. טענת הנתבעת כי מחדלה אירע בשל טעות בתום לב נותרה בעלמא, שעה שהנתבעת בחרה שלא להביא לעדות את נציגת השירות שטיפלה בפניית הלקוח. גם אם ביהמ"ש יניח כי מחדלה של הנתבעת נעשה בתום לב, הרי שלא די בכך כדי לאיין את התביעה. שעה שהנתבעת הודתה כי המשיכה לשלוח לתובע ניוזלטרים גם לאחר הודעת ההסרה, מצופה היה כי תדאג לפצות את התובע כראוי. חלף זאת, בחרה לטעון לחוסר תום לב מצד התובע דווקא. די בזאת כדי ללמד כי חוסר תום הלב רובץ אך לפתחה של התובעת.

הודאת התובע כי ניתן להסיר את המפגע בדרך פשוטה של לחיצה על כפתור, לא די בה כדי לרפא את מחדלה של הנתבעת. העובדה שהתובע לא התריע על הליקוי שלא תוקן, אין בה כדי להעיד על חוסר תום ליבו. התובע הוכיח כי הנתבעת שלחה לו 46 דברי פרסומת בניגוד לחוק. עסקינן בנתבעת שהוגשו נגדה עשרות תביעות ספאם בשבע השנים האחרונות, אשר נשאה לא אחת בתשלום פיצויים לפי החוק. יש לחייב את הנתבעת בסכום של 1,000 ש"ח עבור כל הודעה ובסה"כ 46,000 ש"ח וכן שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח.