ת"צ 32237-06-18 גרינבלט נ' Facebook Inc

אולי יעניין אותך גם

אין מקום לסלק על הסף את הבקשה לאשר תובענה ייצוגית נגד פייסבוק (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת אסתר שטמר):

העובדות: המבקש הגיש נגד פייסבוק בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שעניינה בטענה לאיסוף מידע באופן בלתי חוקי על מי שאינו משתמש רשום בשירותיה, או על מי שחדל להיות משתמש. המשיבה טענה כי תביעת המבקש היא נסיון לצאת חוצץ נגד שימוש מקובל בפרקטיקות איסוף נתונים באינטרנט, לרבות השימוש הנפוץ בטכנולוגיות כגון "עוגיות", תוספים ו"פיקסלים", שנועדו לשיפור השימוש באתרי אינטרנט ואבטחתם. המבקש הגיש בקשה להוספת חוו"ד מומחה מטעמו וכן להתיר לו לצרף ראיה. מנגד, פייסבוק ביקשה לסלק את בקשת האישור על הסף.

נפסק: מלכתחילה סבר המבקש כי אין צורך בצירוף חוות דעת טכנולוגית. הבקשה לצירוף חוו"ד אף לא הוגשה במסגרת תגובת המבקש לתשובת פייסבוק לבקשת האישור, אלא רק לאחר דיון קדם המשפט. העניין אינו עומד בהנחיות הפסיקה לאשר הגשת ראיות נוספות. אין מדובר בתשובה לטענה מפתיעה שהועלתה בתשובת המשיבה לבקשת האישור. להיפך, מדובר באישוש לטענה עובדתית טכנולוגית, שהיתה ידועה מראש, וניתן היה לתת לה ביטוי על ידי צרוף חוו"ד מראש. טענות המבקש כורכות עניינים מקצועיים שבתחום הטכנולוגי. ככל שהיה צורך לאשש אותם בחוו"ד מקצועית, היה על המבקש לעשות כן בשלב בקשת האישור. היעדרה של חוו"ד אמנם עלול לפגום בבקשת האישור, אך אין בנימוקים שהועלו כדי להתיר את הגשתה בשלב זה.

פייסבוק עתרה לסילוק על הסף של בקשת האישור, בטענה כי המבקש לא עמד ברף הראייתי המינימלי להוכחת עילת תביעה, ולו לכאורה. בנוסף, טענה פייסבוק, בין היתר, כי המבקש משתמש רשום של פייסבוק, ומשום כך אינו יכול לייצג את קבוצת המשתמשים הבלתי רשומים. ככלל, אין לדון בטענות סף נגד אישור התובענה הייצוגית במסגרת הליך של בקשה לסילוק על הסף, אלא בגדר בקשת האישור עצמה. פייסבוק טענה להיעדרה של חוות דעת. במקום שקיימת אפשרות שהטענות תוכחנה בדרך אחרת, שאינה דוקא חוות הדעת, יש לאפשר זאת, ואין להורות על סילוק בקשת האישור על הסף. באשר לנושא היעדר עילת תביעה אישית של המבקש, זה נושא שיש לברר עובדתית, שכן המבקש טען שלא הפעיל את דף הפייסבוק אלא עבור העסק, ואילו טענותיו קשורות לשימוש הפרטי של מי שלא נרשם. בקשת הסילוק נדחתה. התקבלה בקשת המבקש להוספת ראיות שהן התביעות שהוגשו נגד פייסבוק בארה"ב.