ת"צ 64880-02-18 הראל נ' פאנקו גרופ בע"מ

אולי יעניין אותך גם

היכן שאדם מתקשר בהסכם מקוון, שכל תנאיו גלויים בפניו, חזקה כי הוא מחויב בתנאיו ומוחזק כמי שקרא בתנאים והסכים להם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי):

העובדות: בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בהפרה נטענת של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש הוא תושב ת"א שרכש בעבר מוצרים מהמשיבה. המשיבה מפעילה אתר אינטרנט למכירת משקאות אלכוהוליים. המבקש טען כי כאשר לקוח מעוניין להצטרף למועדון לקוחות המשיבה, המשיבה כופה עליו קבלת דברי פרסומת מטעמה והיא אינה מאפשרת לנמעניה לשלוח הודעת סירוב בדרך בה שוגרו אותן פרסומות (אלא באמצעות קישור). עוד נטען כי המשיבה אינה מציינת בפרסומות את שמה ואת פרטיה ליצירת קשר. המשיבה טענה כי יש לדחות את הבקשה. בין היתר טענה המשיבה כי היא ממלאה אחר הוראות סעיף 30א(ג) לחוק וכי המבקש אינו צרכן תמים, אלא פעל כדי לצבור הודעות במטרה להגיש תביעה.

נפסק: יש לדחות את בקשת האישור. לא נמצא כי הבקשה מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט. המשיבה עמדה בנטל ההוכחה הנדרש לעניין התקיימות התנאים הקבועים בסעיף 30א(ג) לחוק ומכאן שדין טענות המבקש לעניין הפרת הוראות סעיף 30א לחוק להידחות. אין דרישה פוזיטיבית כי מתן ההסכמה יעשה במקביל לרכישת מוצר, האמור אף גם יכול להיעשות במהלך ניהול משא מתן ובין הצדדים. הדעת נותנת כי המבקש לא היה מצטרף למועדון הלקוחות של המשיבה אלא אם היה בדעתו לרכוש מוצרים מהמשיבה בעתיד, שכן יש בהצטרפות להקנות הנחות. פרשנות המבקש לתנאי זה אינה עולה בקנה אחד עם תכלית סעיף החוק שנועד לאפשר במצבים מסוימים לעוסק את האפשרות לשלוח ללקוח דברי פרסום, זאת כתוצאה מהקשר המסחרי בין השניים, גם אם מדובר בכוונה לרכוש מוצרים בעתיד.

יש אף לדחות את טענות המבקש לעניין אופן קבלת הסכמתו למשלוח הדיוור. בעת הרישום למועדון הלקוחות ציינה המשיבה כי ההצטרפות למועדון כוללת גם קבלת דברי פרסומת מטעמה, זאת באמצעות התניה אשר הופיעה בתחתית מסך ההרשמה. מכאן, שאין מחלוקת כי המשיבה הודיעה כי ההצטרפות למועדון כוללת גם קבלת חדשות ומבצעים וזאת במסגרת השירות שניתן על ידה לחברי מועדון. הלכה היא כי במקרה שבו אדם מתקשר בהסכם מקוון, שכל תנאיו גלויים בפניו הרי שחזקה על המתקשר כי הוא מחויב בתנאיו, ומוחזק כמי שקרא בתנאים והסכים להם. גם אם לא כל תנאי ההסכם גלויים בפני המתקשר וכדי לראות את חלקם עליו לפנות לקישור, החזקה האמורה עדיין תחול, זאת בתנאי שמדובר בקישור ברור שקל להגיע אליו ולהיחשף לתנאיו [עניין אווא פיננסי - ת"א 1963-05-11]. בתחתית מסך ההרשמה הופיעה תניה במסגרתה אישר המבקש את העובדה שהצטרפות למועדון הלקוחות של המשיבה כוללת גם קבלת חדשות ומבצעים.

יש לקבוע כי למבקש ניתנה הזדמנות לסרב לקבל דברי פרסומת. הדעת נותנת כי אם אכן היה המבקש מעוניין כי פרטיו יוסרו מרשימת התפוצה ולא היה בהודעות אשר נשלחו כדי לשרת אותו בתור חבר מועדון, הרי שהיה מצופה כי בהתחלה הוא יפנה למשיבה ויבקש להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה. המבקש לא סיפק כל הסבר מדוע בחר לפנות לראשונה למשיבה רק כארבעה חודשים לאחר משלוח המסרון הראשון. המבקש ישלם למשיבה שכ"ט עו"ד בסך 25,000 ש"ח.