ת"צ 36719-05-21 ספקטור נ' בי.בי.בי מסעדות בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה לייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת מיכל נד"ב):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשת מבקשתה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבות משגרות דברי פרסומת לציבור נמענים רחב, באמצעות מסרונים, ללא הסכמה, ללא ציון פרטיהן וללא מתן אפשרות הסרה, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב–1982. המשיבה 1 הבהירה כי דבר הפרסומת נושא הבקשה שוגר על-ידי המשיבה 2 ללא ידיעתה. המשיבה 2 הבהירה כי היא נושאת באחריות, כמפעילה של סניף אחד, כאשר שלחה דבר פרסומת אחד בהיקף מצומצם בתקופת הקורונה. המשיבה 2 התחייבה כי בעתיד, ככל שתבחר לשלוח דבר פרסומת, תעשה כן רק אם הנמענים נתנו הסכמה מראש, תינתן לנמענים אפשרות הסרה, כל דבר פרסומת יציין את פרטיה, וכן היא תרענן הנהלים וההדרכה על מנת להבטיח שבעתיד לא יופר החוק.

נפסק: יש לאשר את ההסתלקות. המבקשת הוכיחה עילת תביעה לכאורה כנגד המשיבה 2 בהפרת חוק התקשורת. ההליך השיג תועלת לקבוצה בהעלאת מודעות המשיבה 2 להוראות הדין ובהתחייבותה להקפיד לפעול על פי הדין בעתיד. מיצוי ההליך בהסתלקות נכון בנסיבות העניין. למבקשת נפסק גמול בסך 1,000 ש"ח ולבאי כוחה נפסק שכ"ט בסך 25,470 ש"ח. המשיבה 2 תשפה את המבקשת על האגרה ששילמה.