ע"א 59153-06-21 אבן נ' נינה שיווק בע"מ

אולי יעניין אותך גם

יש לקבל את הערעור ולפסוק למערער פיצוי גלובלי בגין כל ההודעות שנשלחו לו (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופטת עדי חן-ברק):

העובדות: ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש השלום בחיפה [תא"מ 20159-07-20]. הצדדים הסמיכו את ביהמ"ש לתת פס"ד על דרך הפשרה. המערער הגיש תביעה לפיצוי נגד המשיבה, עסק לשיווק אופנת נשים, בגין הודעות דוא"ל פרסומיות שנשלחו לטענתו תוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בית המשפט קמא דחה את התביעה, וקבע כי אף אם באופן פורמלי התנהלותה של המשיבה אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, הרי שמאחר ולביהמ"ש נתון שיקול הדעת לקבוע את הפיצוי, במקרה דנן אין מקום לפסוק פיצוי כלשהו. עוד נקבע כי המערער יצא ל"מסע צלב" נגד תופעת הספאם, ובמקרה זה הלך רחוק מידי, והתנהל במידה מסוימת שלא בתום לב תוך בחירת היריב הלא נכון. מכאן הערעור.

נפסק: יש לקבל את הערעור ולפסוק למערער פיצוי גלובלי בגין כל ההודעות שנשלחו לו. 10 הודעות נשלחו למבקש לאחר שביקש להסירו ועל המשיבה לפצות את המערער בסכום של 1,750 ש"ח. כאשר הופרו הוראות סעיף 30א לחוק, כפי שקבע בצדק ביהמ"ש קמא, אזי, רק בנסיבות קיצוניות ומיוחדת לא ייפסק פיצוי. נסיבות תיק זה אינן נסיבות נדירות המצדיקות לסטות מדרך המלך שהיא פסיקת פיצוי במקרה בו הוכחה הפרת הוראות החוק. כל צד יישא בהוצאותיו.