ת"ק 24664-11-19 מרציאנו ואח' נ' קדם בארות יצחק בע"מ

אולי יעניין אותך גם

התגובה היא ביקורת צרכנית לגיטימית שאינה מנוסחת באופן פוגעני או משפיל המאפיין לעיתים את השיח ברשת (פסק-דין, תביעות קטנות רמלה, הרשמת זהבית חמו):

העובדות: התובעים הגישו תביעה קטנה, שעניינה בדרישה לפיצוי בגין מזון לא ראוי שנטען כי הוגש באירוע שערכו התובעים באולם האירועים של הנתבעת. הנתבעת הגישה תביעה שכנגד בטענה לפרסום תגובה שקרית ומשמיצה נגד הנתבעת באינטרנט. 

נפסק: יש לקבל את התביעה העיקרית בחלקה ולדחות את התביעה שכנגד. נפסק כי הנתבעת תפצה את התובעים ב-5,000 ש"ח ותישא בהוצאות בסך 1,000 ש"ח. אשר לתביעה שכנגד, אין חולק כי התובע 1 פרסם למחרת האירוע תגובה בדף הגוגל של הנתבעת. יסוד הפרסום מתקיים. ספק רב אם ניתן לקבוע שתוכן הפרסום הוא לשון הרע. מדובר בביקורת צרכנית לגיטימית שאינה מנוסחת באופן פוגעני או משפיל המאפיין לעיתים את השיח שבמרשתת, וזאת אף לעניין השימוש במילים "זוועה" ו"תתרחקו". התובע לא טען כל טענה אישית נגד הנתבעת או מנהליה ולא כינה אותם בשמות גנאי, והפרסום שפרסם מתמצה אך ורק בטענה לשירות שניתן לתובעים. הפרסום נעשה בדף עסקי של הנתבעת בגוגל עסקים, והוא מבוסס על חוויה צרכנית שחוו התובעים, שאף התקבלה על-ידי ביהמ"ש. אף אם היה מדובר בפרסום avut לשון הרע, הוא חוסה תחת הגנת האמת בפרסום והגנת הבעת דעה. נוכח זאת והפסיקה המורה כי כאשר מדובר בביקורת צרכנית, ראוי להעדיף פרשנות שמבכרת את חופש הביטוי ובמקרה ביניים הדעת נוטה לעבר הבעת דעה מותרת, גם אם היא שלילית ואפילו בוטה, יש להורות על דחיית התביעה שכנגד.