ת"צ 7078-02-17 חכמי נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, בה נטען כי בזק גבתה תשלום ממנויי אנטי-וירוס שכלל לא התקינו את התוכנה (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט יחזקאל קינר):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבה גבתה תשלום ממנויי שירות האנטי-וירוס, גם אם המנויים לא התקינו את תוכנת האנטי-וירוס שהיה עליהם להתקין כדי ליהנות מהשירות, ולפיכך לא נהנו מהשירות בפועל. הצדדים פנו להליך גישור ובמסגרתו הגיעו להסדר פשרה, אותו ביקשו לאשר.

נפסק: במסגרת ההסדר בגין תקופת העבר, התחייבה המשיבה לפצות את חברי הקבוצה, הן בתשלום פיצוי כספי לחברי הקבוצה והן במתן הטבות בדמי מנוי למנויים לשירותים הרלוונטיים. בנוסף, המשיבה התחייבה לנקוט שורת פעולות, הן בנוגע למנויים קיימים והן בנוגע למנויים חדשים. ניתן לקבוע כי התובענה עומדת לכאורה בתנאים לאישור תובענה ייצוגית וכי הסדר הפשרה הוא ראוי, הוגן וסביר, ומהווה דרך יעילה והוגנת לסיום ההליך.

חלק משמעותי של ההסדר הוא בהסדרה עתידית של המשיבה, במסגרתה התחייבה לנקוט שורת פעולות, הן בנוגע למנויים קיימים והן בנוגע למנויים חדשים, על מנת להבטיח כי אלו מודעים לכך כי התקנת התוכנה היא תנאי להפעלת שירות האנטי וירוס. ההסדרה העתידית מהווה פן חשוב ומרכזי בהסדר, ונועדה לתקן ולשפר באופן משמעותי את המצב ערב הגשת בקשת האישור. מדובר בהסדר ראוי והולם, ויש לאשרו.