ת"ק 42184-07-20 ארליך נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

התובע הסכים לדחיית תביעת הספאם בהסכמה ואינו יכול לחזור בו (החלטה, תביעות קטנות רחובות, השופטת אדנקו סבחת-חיימוביץ):

העובדות: בקשת התובע לביטול פס"ד שניתן בהסכמה. התובע תבע את הנתבעת תביעת ספאם, על סך 5,000 ש"ח, בגין הפרה נטענת של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה להגנתה כי התובע הסכים למשלוח ההודעות עת ביצע פעולה באתר החברה. במועד הדיון בין הצדדים הציגה הנתבעת נספח שצורף לכתב ההגנה, שעניינו בהסכמה הנטענת של התובע. בתום הדיון ניתן פס"ד בהסכמת הצדדים לפיו התביעה תידחה ללא צו להוצאות. התובע טען כי יש לבטל את פסה"ד משום שנפל פגם בהסכמתו והואיל ונתגלו ראיות חדשות ומהותיות. 

נפסק: דין הבקשה להידחות. בטענות התובע בבקשתו לבטל את פסה"ד ולפתוח מחדש את ההליך, כשפסק הדין ניתן לפני כ-5 חודשים, אין להצדיק סטייה מעקרון סופיות הדיון. גם לגוף הדברים דין הבקשה להידחות. התובע הלין על כך שהנספח לא הוגש לעיונו טרם הדיון, אך הובהר לו כי היה מצוי לעיון ב"נט המשפט". התובע עיין במסמך וטען את טענותיו ובשום שלב לא ביקש לדחות את הדיון על מנת לבחון ראיה זו או להביא ראיות לסתור אותה. אין לקבל את טענת התובע כי נפגעה יכולתו להתמודד עם הנספח. למבקש היתה שהות מספקת להיערך לדיון כנדרש, שעה שהנספח היה חלק מכתב ההגנה של הנתבעת.