ת"פ 19991-07-20 מדינת ישראל נ' שיך

אולי יעניין אותך גם

50 חודשי מאסר בפועל לנאשם שחשף תכנים מיניים של 187 צעירות, חלקן קטינות, לקהל המונה למעלה מ-100,000 משתמשים (גזר-דין, שלום חיפה, השופט שלמה בנג'ו):

העובדות: הנאשם הורשע, לפי הודאתו, בשלושה אישומים בהם יוחסו לו עבירות של הטרדה מינית והתנכלות (ריבוי עבירות לפי סעיף 3(א)(5א) + סעיף 5(א) סיפא לחוק למניעת הטרדה מינית), פגיעה בפרטיות (ריבוי עבירות לפי סעיף 2(4) + 5 לחוק הגנת הפרטיות), פרסום שירותי זנות, מרמה והפרת אמונים. הנאשם, בין היתר, השתמש באפליקציית "טלגרם" על-מנת להפיץ אלפי תמונות וסרטונים המכילים תכנים מיניים של צעירות ישראליות, לצד פרטים אישיים של אותן צעירות, ללא הסכמתן. הנאשם חשף תכנים מיניים של 187 צעירות, חלקן קטינות, לקהל המונה למעלה מ-100,000 משתמשים.

נפסק: בשים לב לאופי האירועים, המרחב הווירטואלי בו בוצעו, סמיכותם והתכנית העבריינית הכוללת, יש לקבוע כי ריבוי האירועים נשוא האישום הראשון מהווים אשכול מעשי עבירה ואירוע אחד, לצורך קביעת מתחם העונש ההולם. עם זאת, בגזירת העונש יש להתחשב במספר העבירות, בתדירותן ובזיקה ביניהן תוך שמירת יחס הולם בין חומרת ריבוי המעשים ומידת אשמו של הנאשם לבין תקופת המאסר שעל הנאשם לשאת. 

הפצת תכנים מיניים בכלל, וברשת האינטרנט בפרט, ללא הסכמתו של אדם, גבר או אישה, מהווה פגיעה אנושה בקודש הקודשים של צנעת הפרט של אותו אדם. מעשיו של הנאשם פגעו בערכים החברתיים במידה גבוהה מאוד. מדובר בהפצת עשרות אלפי תמונות וסרטונים בעלי תכנים מיניים, בהם נראות קורבנות העבירה, בעירום חלקי או מלא, מבצעות אקטים מיניים, כאשר לצד התמונות פרטי הזיהוי שלהן. מדובר ב-187 קורבנות עבירה, שלוש מהן קטינות. ההיקף העצום של הפרסום, לרבות מספר קורבנות העבירה, מהווה רף חומרה גבוה ביותר של ביצוע מעשיי עבירה, הכוללים פגיעה חמורה בפרטיותן של קורבנות העבירה, תוך ביזוין ברבים והטרדתן המינית.

הפרסומים נעשו תוך שימוש ב"טלגרם", באופן שיטתי, מתוחכם, מתוכנן היטב, כאשר הנאשם פועל ליצירת קבוצות וקיבוצן, תוך קידום הפרסום באמצעים שונים והסוואת פעילותו על ידי שימוש בלפחות 6 טלפונים סלולריים שונים, הצטיידות במאה כרטיסי סים לא מזוהים, חשבונות דואר שונים, יצירת עשרות משתמשים שונים, רכישת תוכנות המאפשרת שליטה בקבוצות הטלגרם ושימוש במטבעות דיגיטליים להסוואת פעילותו. לא הייתה בין הנאשם לבין קורבנות העבירה היכרות מוקדמת והוא לא ביקש או קיבל את הסכמתן. הוא הפגין אפאתיות מוחלטת לנזק שייגרם לאותן נשים וראה בהן אובייקט מיני לצרכיו. מעשי הנאשם גרמו להן נזק עצום.

טענת 'אשם תורם' מצד קורבנות העבירה: העובדה שקורבנות העבירה הצטלמו כפי שהצטלמו, אין בה כדי לגרוע ולו כזית, מחומרת מעשי הנאשם. קורבנות העבירה אינן אשמות בעוול הנורא שנגרם להן על ידי הנאשם. הן הקורבנות ולא המקרבנות. הן הניזוקות ולא המזיקות. הן לא התירו לנאשם לפרסם את תמונתן במרחבי הרשת ליותר ממאה אלף משתמשים ולהלבין את פניהן ברבים. האחריות לכך מונחת על כתפיו של הנאשם וכל מי שנתן לכך יד. אין בדין הפלילי הגנה של 'אשם תורם' מצד קורבנות העבירה. בכל הנוגע ל"התגלגלות" החומרים ברשתות החברתיות, המדינה אף היא אישרה כי הסרטונים / התמונות הגיעו לנאשם לאחר שהתגלגלו ברשת. ברם, אף עובדה זו אין בה כדי לגרוע מאחריותו של הנאשם לביצוע מעשיי העבירה בהן הורשע.

בנוסף, בין יתר נסיבות ביצוע העבירה יש לתת את הדעת לעובדות האישומים השני והשלישי. באישום השני פרסם הנאשם שרותי זנות. ובאישום השלישי, בהיותו עובד עירייה המקבל פניות של הציבור, העתיק את פרטי כרטיסי החיוב מציבור הפונים. מעשה זה מצטרף לקשת הרחבה של המעשים פוגעי הפרטיות שביצע הנאשם. שני המעשים הללו לוו בתכנון ומחשבה תחילה ומעידים על הזדון של הנאשם. על הנאשם נגזרו 50 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי של 3,000 ש"ח לכל אחת מ-187 הקורבנות.