ת"ק 36974-03-20 וויסמן ואח' נ' מתן ייעוץ משכנתאות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הנתבעת לא נהגה בנסיבות חמורות של אסטרטגיית שיווק פסולה (פסק-דין, תביעות קטנות רחובות, הרשמת נעמה פרס):

העובדות: התובעים טענו כי הנתבעת שלחה להם 8 הודעות דוא"ל פרסומיות, ללא הסכמתם, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובע 2 הסכים לקבלת ההודעות עת נרשם לקמפיין פרסומי שלה, כי התובע 1 בחר שלא להסיר עצמו מרשימת התפוצה, וכי התנהלות התובעים עולה כדי חוסר תום לב וניסיון להתעשר שלא כדין.

נפסק: דין התביעה להתקבל בחלקה. הנתבעת לא הוכיחה כדבעי כי הייתה הסכמה מראש של התובעים, או מי מהם, לקבלת דברי פרסומת מטעמה. הואיל והנתבעת לא הראתה הסכמה, חזקה שההודעות נשלחו בניגוד לחוק. פסיקת פיצוי ברף הגבוה לפי חוק הספאם מתחייבת מקום בו יש להרתיע מפרסם הפועל שלא בתום לב, תוך הפרה בוטה של הוראות החוק [למשל נתבע המפרסם פרסום פוגעני, למספר רב של נמענים שפרטיהם לא נמסרו לו מרצונם, אלא הגיעו לידיו מגורם שלישי, תוך פגיעה בפרטיותם]. לא זה המקרה. הנתבעת לא נהגה בנסיבות חמורות של אסטרטגיית שיווק פסולה, אלא מדובר בחברה הנוהגת לשגר דיוורים לנמעניה וגם לא הוכח כי היא מפירת חוק סדרתית. לכן, השיקול ההרתעתי להישנות מקרים דומים פוחת בעניינה. אף אם התנהלות התובעים אינה עולה כדי חוסר תום לב, יש משקל לעובדה כי בחרו שלא להסיר עצמם מרשימת התפוצה בעת קביעת גובה הפיצוי. הנתבעת תשלם לתובעים סך של 2,500 ש"ח וכן הוצאות בסך 400 ש"ח.